15 marca 2018 r. w kl. I A odbyły się warsztaty polonistyczne prowadzone przez przedstawicielki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Klasa I A doskonaliła swoje umiejętności interpretacji poezji na warsztatach pt. „Jak działa wiersz” prowadzonych  przez p. Helenę Markowską. Natomiast klasa I B odbyła warsztaty o skutecznej komunikacji pt.  „Słowo jest drogą do serca” poprowadzone przez p. Katarzynę Osior-Szot. Spotkanie naszych uczniów z doktorantkami Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego miało na celu propagowanie wiedzy polonistycznej , zarówno z zakresu literatury , jak i  języka. Liczymy na ciąg dalszy. 

tekst: p. Renata Karwowska
zdjęcie: Jan Cukier, kl. I B