Uczniowie bardzo chętnie uczą się fizyki i biorą udział w różnych zajęciach organizowanych przez szkołę, takich jak kółka fizyczne, sobotnie zajęcia na uniwersytecie, na politechnice, biorą udział w Festiwalu Nauki. Chętnie rozwiązują zadania, które im zalecam. Cieszy to i dzięki temu uzyskują sukcesy. Od kilku lat nasza szkoła ma najlepsze wyniki w województwie. W tym roku 10 uczniów zostało laureatami i 5 finalistami.

Są to uczniowie z klasy III i II gimnazjum. Laureaci: Tymoteusz Kucharek, Dawid Ratyński, Jan Chruśliński, Paweł Kiełmiński, Barbara Nahorna, Roman Prat-Carrabin, Tytus Puzianowski-Krzypkowski, Krzysztof Wolicki, Pola Życka, Wojciech Rzepliński. Finaliści: Aleksander Janek, Dawid Sikorski, Krzysztof Skarżycki, Adam Bujniak, Maks Kuna.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy innych do brania udziału w przygotowaniach i konkursie.

tekst: p. Ewa Klinger