20 kwietnia 2018 r. moja klasa wraz z grupą uczniów z 2 A pod opieką p. Elżbiety Błachowicz odbyła bardzo ciekawą lekcję w Muzeum Narodowym. Wędrówkę przez naszą historię i sztukę poświęconą „sprawie narodowej” rozpoczęliśmy od sali poświęconej twórczości Jana Matejki, który uważał malarstwo za oręże w walce o dobro ojczyzny, a zakończyliśmy przed współczesnym obrazem Bronisława Wojciecha Linkego pt. „Autobus”. Ciekawym przerywnikiem w naszych dyskusjach dotyczących znaczenia rozmaitych dzieł były występy aktorów, którzy w odegranie dialogów z „Wesela” zaangażowali też z bardzo dobrym skutkiem kilku naszych kolegów.  Jednak nic, co dobre, nie trwa wiecznie. Mamy tylko nadzieję, że wkrótce znów czeka nas podobna wyprawa!

tekst: Julia Rzeźnicka, kl. II C