W dniach 21-25 maja klasa 1 B wraz z opiekunami – p. Wawrzyńcem Koftą oraz p. Hubertem Bednarskim wyjechała na wycieczkę do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Wzięła tam udział w licznych zajęciach laboratoryjnych (badaniu czystości wody i obserwacjach bezkręgowców wodnych), terenowych (obserwacjach ornitologicznych połączonych z długim spacerem, odkrywaniu tajemnic lasu i obserwacji kolekcji roślinnych z różnych stron świata w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz w Ogrodzie Botanicznym) oraz wykładowych (pogadankach na temat odpadów oraz źródeł energii odnawialnej).

W programie wycieczki, poza sesjami naukowymi, znalazła się wycieczka po Szlaku Piastowskim (Ostrów Lednicki, Gniezno, Strzelno), jak również zwiedzanie Starego Miasta w Bydgoszczy. Aż do ostatniej chwili dopisywała nam znakomita pogoda, dopiero na dworcu Bydgoszcz Leśna pożegnała wycieczkowiczów kroplami deszczu. Pięć dni wycieczki minęło jak parę chwil, ale pozostaną po niej ciepłe wspomnienia i ogrom wiedzy przyswojonej przez jej uczestników. 

   

tekst: Maria Tyszecka i Agata Widz, kl. 1 B

zdjęcia: Kamil Tkacz, kl. 1 B