30 maja uczestniczyliśmy w spotkaniu z  mgr. Tomaszem Królakiem – doktorantem z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który został do nas zaproszony przez p. Elżbietę Błachowicz. Przygotowana przez gościa prelekcja – opatrzona intrygującym tytułem Po co romantykom Orient? – dotyczyła obecnej w literaturze początku XIX wieku szczególnej fascynacji kulturą Bliskiego Wschodu. 

Mieliśmy okazję poznać artystów, którzy jako pierwsi wyruszyli na spotkanie z owianymi legendami krainami arabskimi, czytaliśmy fragmenty utworów romantycznych opisujących orientalne krajobrazy i doznania podziwiających je bohaterów oraz przyglądaliśmy się niezwykłym wzorcom i motywom przejętym przez twórców europejskich z kultury wschodniej. Częścią spotkania była również krótka dyskusja, która stanowiła przy tym doskonałą okazję do podsumowania najważniejszych aspektów poruszanego tematu. 

tekst: Piotr Mazowiecki, kl. II C