22 października 2018 roku uczniowie klas 1 C, 2 A i 3 A uczestniczyli w spotkaniu z byłym Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Wydarzenie odbyło się w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie z inicjatywy Ligi Warszawskich Liceów, której członkiem jest nasze Liceum. Prezydent opowiadał o procesie tworzenia Konstytucji RP, akcesji do NATO i UE, perspektywach rozwoju procesu integracji europejskiej, o życiu głowy państwa oraz politycznej emeryturze. Na koniec uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytań.

tekst: p. Marta Rojewska

zdjęcie: Paulina Bartnikowska, kl. III A