22 listopada klasa I B wraz z p. Wawrzyńcem Koftą udała się na warsztaty do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem naszych zajęć były rośliny objęte konwencją waszyngtońską (CITES), która ogranicza międzynarodowy handel gatunkami zagrożonymi. W zbiorach UW znajduje się wiele gatunków roślin, których istnienie zależy wyłącznie od międzynarodowej współpracy i podjęcia odpowiednich działań, mających na celu ochronę naturalnych populacji. Nasze zajęcia odbywały się w szklarniach, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć przedstawicieli wielu zagrożonych gatunków. Warsztaty uświadomiły nam, jak wielką wartość ma ochrona zagrożonych gatunków dla zachowania różnorodności biologicznej na świecie, którego sami jesteśmy częścią.

    

tekst: Zuzanna Jordan, kl. 1 B

zdjęcia: Sandra Dziewulska, Eliza Skrok, kl. 1 B