14 grudnia 2018 r. grupa rozszerzenia klas III z wiedzy o społeczeństwie wzięła udział w symulacji rozprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zadaniem uczniów było opracowanie przygotowanego przez NSA problemu prawnego i wcielenie się w strony postępowania – przedstawicieli organu administracji publicznej (w tym wypadku Rady Gminy) oraz obywatela i występujących po jego stronie Rzecznika Praw Obywatelskich i organizacji społecznych. W rozprawie udział wzięli: Marcelina Dembińska (w roli RPO) z klasy III B oraz Katarzyna Flont (w roli wójta), Zofia Tryburcy (w roli przedstawiciela organizacji społecznej), Julia Krzos i Julia Skrzypczyk (w roli pełnomocników obywatela), Mateusz Frydrychowicz (w roli pełnomocnika gminy), Hubert Majewski (w roli obywatela) i Krzysztof Chrobot (w roli prokuratora) z klasy III A. W rolę sędziów wcielili się pracownicy NSA. Symulacja wpisuje się we współpracę VIII LO z Naczelnym Sądem Administracyjnym realizowaną od zeszłego roku szkolnego. 

tekst: p. Marta Rojewska

zdjęcia: Zofia Tryburcy, kl. III A