Już jest! Zapraszamy do czytania  pierwszego numeru „Minutnika Kulturalnego”, którego autorami są uczniowie. 24.01.2019 ukazał się numer pierwszy. Ideą „ Minutnika Kulturalnego” jest promowanie i propagowanie  wiedzy o szeroko rozumianej kulturze. Mamy nadzieję, że kilka minut przeznaczonych na czytanie tekstów dotyczących  kultury będzie interesujące. 

Do pobrania: 

W imieniu Redakcji: p .Renata Karwowska