W dniach 29 kwietnia, 13 maja, 20 maja i 3 czerwca - jak co roku - klasy 1 A, 1 C, 1 D i 1 E uczestniczyły w zwiedzaniu i lekcji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Wizyta obejmowała spacer po bibliotece sądowej, czytelni akt i Sali Zgromadzeń oraz symulację rozprawy przed NSA. Ponadto specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, asystenci sędziów Sądu, zarówno przedstawili podstawowe informacje z zakresu działania tej gałęzi sądownictwa, jak i opowiedzieli o wielu ciekawych, często ekstremalnych, przypadkach „z życia wziętych”. Wycieczki do tego sądu, będącego jednym z trzech najważniejszych instytucji sądowych w Rzeczpospolitej, są elementem współpracy partnerskiej z NSA oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

tekst i zdjęcie: p. Marta Rojewska