W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 

b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 528 zł 

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia. 


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub tel. (22 619 27 45).


TERMIN ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU UPŁYWA 16.09.2019!!!!!

Wzór wniosku dostępny na stronie Biura Edukacji: stypendium szkolne