1 A

Klasa z rozszerzonym programem przedmiotów społeczno – ekonomiczno – prawnych 

 • pierwszy przedmiot rozszerzenia: geografia lub historia
 • dwa pozostałe przedmioty rozszerzenia od klasy drugiej do wyboru spośród następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie, język polski
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, geografia

 

Założenia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach społeczno- ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej
 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na takich kierunkach jak: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, polonistyka, kulturoznawstwo czy historia
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych

   

1 B

Klasa z rozszerzonym programem przedmiotów biologicznych

 • pierwszy przedmiot rozszerzenia: biologia (rozszerzany już od klasy pierwszej)
 • dwa pozostałe przedmioty rozszerzenia od klasy drugiej do wyboru spośród następujących przedmiotów: chemia, fizyka, geografia, matematyka, język angielski
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Założenia: 

 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów na uniwersytetach medycznych, wydziałach przyrodniczych, biotechnologii i ochrony środowiska UW, SGGW, PW i UKSW
 • przygotowanie zainteresowanych uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

   

1C, 1D, 1E

Klasy z rozszerzonym programem przedmiotów matematycznych

 • pierwszy przedmiot rozszerzenia: matematyka (rozszerzany już od klasy pierwszej)
 • dwa pozostałe przedmioty rozszerzenia od klasy drugiej do wyboru spośród następujących przedmiotów (jednym z nich musi być fizyka, chemia lub geografia): fizyka, geografia, chemia, informatyka, język angielski, biologia
 • przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, chemia

 

Założenia:

 • przygotowanie do podjęcia studiów na wydziale matematycznym, fizycznym, informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego i Politechnice Warszawskiej
 • przygotowanie do podjęcia studiów w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunkach społeczno- ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej
 • udział w dodatkowych zajęciach organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UW
 • przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach

 

   

Języki obce:

jęz. angielski obowiązkowo

drugi język do wyboru:

 • niemiecki (początkujący, kontynuacja)
 • francuski (początkujący, kontynuacja)             
 • hiszpański (początkujący, kontynuacja)           
 • rosyjski (początkujący)