Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty 5 stycznia 2017 r.