Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Biblioteka
Biblioteka PDF Drukuj Email

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałki: 8:00 - 16:30
wtorki:            8:00 - 15:30
środy:             8:00 - 12:00 (zmienne)
czwartki:         8:00 - 15:30
piątki:              8:00 - 15:00
 
Biblioteka naszej szkoły liczy sobie tyle lat, ile ona sama. Gromadzone przez wiele lat zbiory, choć nie zachowały się do dziś w całości, cieszą oko prawdziwymi skarbami. Najstarsze w naszych zbiorach pozycje to między innymi:

* Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego - tom 3 wydany w roku 1857, tom 5 wydany w roku 1859
* Album wydany dla uczczenia Mikołaja Kopernika w roku 1873
* Dzieła Aleksandra Fredry - tomy wydawane od roku 1880
* Wiele cennych pozycji to wydawnictwa z początku XX wieku (z adnotacją o zezwoleniu cenzury carskiej na druk),
liczne są także książki wydane w okresie międzywojennym.

Pracę biblioteki regulują zapisy w Statucie Zespołu Szkół oraz Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół
Obecnie dysponujemy księgozbiorem wielkości około 28 tysięcy woluminów, a także zbiorami multimedialnymi dla celów dydaktycznych w liczbie ponad 300 jednostek inwentarzowych.

W bibliotece funkcjonują 2 czytelnie:
- w pierwszej znajduje się 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz 5 miejsc do samodzielnej nauki i lektury czasopism.
- w drugiej znajduje się 5 miejsc do cichej pracy, z bezpośrednim dostępem do części  księgozbioru podręcznego
Całość księgozbioru podręcznego dostępnego w obu czytelniach liczy sobie około 1000 vol.

Biblioteka szkolna prenumeruje 24 tytuły czasopism. W czytelni proponujemy czytelnikom między innymi:

* Rzeczpospolitą
* Gazetę Wyborczą
* Perspektywy
* Cogito
* Victora Gimnazjalistę
* Politykę
* Film
* Charaktery
* Mówią Wieki
* Świat Nauki
* Wiedzę i Życie
* Zeszyty Literackie
* Aurę
* Uważam Rze
Pozostałe tytuły to czasopisma metodyczne dla nauczycieli.

Nasze zbiory są wciąż uzupełniane bieżącymi zakupami. Są to zarówno lektury jak i inne pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej. Istotnym źródłem wzbogacania naszych zbiorów są również liczne dary przekazywane do biblioteki przez osoby prywatne i różne instytucje.

W bibliotece są gromadzone i opracowywane wycinki prasowe dotyczące szkoły oraz drobne publikacje prasowe uczniów i nauczycieli.

Niezależne zbiory stanowią ponadto publikacje książkowe nauczycieli oraz absolwentów naszej szkoły.

Biblioteka tworzy również bazę danych o książkach opatrzonych autografami. Takich pozycji mamy już niemal 100. Wśród nich są książki z autografami Czesława Miłosza, Władysława Bartoszewskiego, Janusza Tazbira, Barbary Wachowicz, Hanny Krall,  Janusza Głowackiego, Wojciecha Tochmana czy Szymona Hołowni. To przede wszystkim pamiątki spotkań tych twórców z uczniami naszej szkoły, głównie podczas corocznego Tygodnia Kultury.

Od 2003 roku, w październiku biblioteka obchodzi swoje Święto, przygotowując dla uczniów i nauczycieli prezentacje ostatnio zakupionych nowości, liczne wystawy i spotkania z osobami związanymi ze światem książki.

W dniach, w których odbywają się zebrania z rodzicami, w bibliotece pełnione są dyżury. Umożliwia to rodzicom wgląd do dokumentów regulujących pracę szkoły, takich jak:
• Statut Zespołu Szkół,
• Przedmiotowe systemy oceniania
• Program profilaktyki
• Program wychowawczy

Podobne dyżury są pełnione w czasie spotkań z kandydatami do naszej szkoły.
 
oprac. Iwona Włodarska – nauczyciel bibliotekarz       

 

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny