Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Historia
Dyrektorzy PDF Drukuj Email


Grażyna Filipiak 

GRAŻYNA FILIPIAK, dyrektor od 1993r., kontynuuje i ulepsza sprawdzone formy pracy pedagogocznej swoich poprzedników oraz rozwija nowe, takie jak Tydzień Kultury, Dzień Językowy i Bieg Władysławiaka. To dzięki niej w tradycję szkoły wpisały się sesje wyjazdowe Samorządu Szkolnego, wycieczki integracyjne klas pierwszych z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, koncerty Filharmonii Narodowej i ostatnia,  uroczysta lekcja w auli dla maturzystów.
Dyrektor Filipiak dokonała największego w ciągu 100 lat remontu kapitalnego gmachu szkolnego oraz przeprowadziła naszą placówkę oświatową przez reformę edukacji. Z jej inicjatywy w 1999r. zostało powołane do istnienia autorskie gimnazjum przy VIII LO im. Władysława IV z klasą edukacji twórczej i klasą dwujęzyczną, a także wprowadzone mundurki jako strój galowy. Władysławiaka. Za bardzo dobre wyniki w nauczaniu, rozwój naukowego ruchu olimpijskiego i pielęgnowanie ponad 100-letniej tradycji szkoły liceum otrzymało w 1997 r. nagrodę m.st. Warszawy (Nagroda Miasta), a rok później - medal 350-lecia Pragi (Medal 350-lecia Pragi).

 

Henryk Sowiński

HENRYK SOWIŃSKI, dyrektor w latach 1970 - 1993, twórca hasła "Wśród Władysławiaków nie ma przeciętniaków", będącego mottem do systemu wychowawczego szkoły, poprzez które zachęcał uczniów do licznego udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych; za jego kadencji przyjęto liceum do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych. Dyrektor Sowiński włączył absolwentów szkoły do jej procesu dydaktyczno-wychowawczego (aktualnie pracuje w liceum 9 nauczycieli - Władysławiaków, z obecną p. dyrektor - Grażyną Filipiak na czele, tworząc tzw. "Rodzinę Władysławiacką"). Oprócz tego opracował trzy tomy monografii szkoły, za co został uhonorowany przez Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie i Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy (Monografia).

 

Jan Pierzan

JAN PIERZAN, dyrektor w latach 1953-69, po kryzysie jaki przechodziło liceum w latach 1948-53 (kilkakrotne zmiany w kierownictwie placówki) wydźwignął je do poziomu wysoko cenionego w Warszawie, przeprowadził kapitalny remont gmachu szkolnego, rozbudował i unowocześnił jego bazę materialną.

 

Zygmunt Usarek

dr ZYGMUNT USAREK, przedwojenny wicedyrektor szkoły, kierował tajnym nauczaniem od 5 XII 1939r. do 14 IX 1944. Po powrocie z obozu zajął się odzyskaniem od wojsk radzieckich gmachu szkolnego, a potem odbudową pomieszczeń ze zniszczeń wojennych i wyposażeniem ich w podstawowe meble i pomoce naukowe. Jego dążeniem było objęcie przez szkołę jak największej liczby młodzieży - już w roku szkolnym 1947-48 liczyła ona 1200 uczniów; na Grochowie i w Sulejówku istniały jej filie, które później się usamodzielniły.

 

Aleksander Tomaszewski

dr ALEKSANDER TOMASZEWSKI, nauczyciel historii, dyrektor w latach 1936-39, były legionista Józefa Piłsudskiego, uczestnik walk od 1916 do 1921 roku, odznaczony Krzyżem Walecznych, Orderem Virtuti Military, mjr Wojska Polskiego; w pracy szkolnej na pierwszy plan wysunął wychowanie obywatelskie, domagał się od uczniów porządku, sztuki posłuszeństwa i współdziałania, dla licealistów wprowadził bezpłatną naukę jazdy samochodem.

 

Bogumił Wilkoszewski

dr inż. BOGUMIŁ WILKOSZEWSKI, dyrektor w latach 1928-36, wprowadził nową formę pracy wychawawczo-nauczającej, którą było zorganizowanie własnego ośrodka szkolnego na wsi (Mogielniec k/Grójca), dokąd wyjeżdżała młodzież 3-4 razy do roku na 2-tygodniowy pobyt, łącząc naukę z wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym.

 

Wacław Kloss

WACŁAW KLOSS, polonista, dyrektor w latach 1919-28, ukierunkował szkołę na działalność społeczną. Z jego inicjatywy powstał stały teatr uczniowski, nawiązujący do Collegium Nobilium - w sensie wychowania obywatelskiego, a więc służący do wyrabiania kultury słowa i dykcji u uczniów. Także szkolna orkiestra dęta i zespół mandolinistów miały w nim swego opiekuna.

 

Stanisław Kurowski

STANISŁAW KUROWSKI, dyrektor w latach 1916-19, doprowadził w 1919r. do upaństwowienia Gimnazjum im. Władysława IV

 

Adam Zarzecki

ADAM ZARZECKI, pierwszy dyrektor polskiego Gimnazjum im. Władysława IV w latach 1915-1916

 

opracowanie
H.Sowiński (dyrektor w latach 1970-93, nauczyciel biologii)
E. Błachowicz (nauczycielka jęz. polskiego od 1988r.)

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny