Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Dzień Ziemi 2007 PDF Drukuj Email

Jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Tradycyjnie przygotowała go klasa biologiczno- chemiczna 2d pod opieką wychowawczyni - Małgorzaty Cydejko. Mimo, iż światowe obchody przypadają na 22 kwietnia my przeznaczyliśmy na problematykę ekologiczną kilka dni. I tak 17 kwietnia grupa uczniów z klas drugich uczestniczących w zajęciach programu rozszerzonego z biologii wybrała się na zajęcia terenowe do Lasu Bielańskiego. Podczas wycieczki uczniowie pod kierunkiem W. Kofty dokonywali charakterystyki porównawczej grądu i łęgu. Uczestnicy zajęć zapoznali się z przesłankami utworzenia rezerwatu Las Bielański - wartościami przyrodniczymi tego obszaru. Wykonali
w kilkuosobowych zespołach terenowe badania ekologiczne dotyczące porównania różnych rodzajów ekosystemów - grądu wysokiego, grądu niskiego i łęgu, struktury wiekowej wybranej populacji gatunku drzewa oraz charakterystyki populacji wybranego gatunku rośliny zielnej. Opracowane wyniki przekazali do sprawdzenia w dniu 26 kwietnia.

19 kwietnia uczniowie z 1d pod opieką W. Kofty uczestniczyli w zajęciach terenowych w Lesie Bródnowskim. Zajęcia prowadzone były przez pracowników Działu Lasów Zarządu Oczyszczania Miasta. W pierwszej części zajęć uczniowie rozwijali umiejętność korzystania z klucza do oznaczania roślin nagonasiennych. Następnie przeszli ścieżkę przyrodniczą, wysłuchując informacji na temat napotkanych gatunków drzew oraz kształtowania drzewostanu. Uczestnicy zajęć zadawali liczne pytania, na które uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.

Tego samego dnia klasa 1b o profilu matematyczno- fizycznym wyjechała pod opieką T. Kutermankiewicz i A. Tomalak - Włodarskiej na kilkugodzinne zajęcia do Kampinoskiego Parku Narodowego i odbyła lekcję w Izabelińskim Ośrodku Edukacji.

We czwartek 19.04. odbył się też konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów pierwszych i drugich klas gimnazjalnych. Za opracowanie zadań i organizację konkursu odpowiedzialne były uczennice klasy 2d: A. Dąbkowska, A. Mincberg.
Klasy 2A i 1a uczestniczyły w bardzo ciekawym spotkaniu na temat gospodarki odpadami w aglomeracji warszawskiej.

20 kwietnia miały miejsce główne obchody Dnia Ziemi. Jako, że osób ubranych na zielono nauczyciele zobowiązali się w tym dniu nie pytać, w szkole zazieleniło się. Jasnozielone koszule i bluzki wszystkim dodawały wiosennego uroku. W korytarzach szkolnych, na tablicach, pojawiły się przygotowane przez klasę 2d postery ekologiczne. Uczniowie mogli dowiedzieć się z nich wielu ciekawych i przydatnych informacji na temat: programu Natura 2000, Zielonych Płuc Polski, problemu Doliny Rospudy, ptaków Warszawy, środowiska wilgotnych lasów równikowych.

Pierwsze spotkanie, które odbyło się tego dnia dotyczyło przejawów antropopresji w wilgotnych lasach równikowych. Mimo skomplikowanego tematu, prof. Jerzy Makowski opowiadał o nim w sposób niezwykle ciekawy i intrygujący, co spowodowało, że pytaniom uczniów nie było końca.

Następnym punktem programu był film o faunie i florze Alaski. Choć nie był on tak zajmujący jak spotkanie z profesorem, wszyscy obejrzeliśmy go w skupieniu.

Po projekcji klasy pierwsze liceum obejrzały przedstawienie w języku angielskim, które dotyczyło ochrony środowiska. W tym samym czasie uczniowie 2 a, b i d spotkali się z panem Miłoszem Gaworem, z zawodu farmaceutą z zamiłowania - alpinistą. Opowiedział on nam o swojej wyprawie w Andy na Aconcaguę. Mogliśmy dowiedzieć się jak wyglądają przygotowania i droga, która prowadzi do zdobycia góry. Wystąpienie Pana M. Gawora ilustrowała bardzo ciekawa prezentacja multimedialna i film nakręcony w czasie wyprawy. Tegoroczny program Dnia Ziemi był różnorodny i każdy uczeń mógł w nim znaleźć ciekawe informacje.

Klaudia Piaseczna 2d
Malgorzata Cydejko,
Wawrzyniec Kofta

   Dzień Ziemi_2007_1     Dzień Ziemi_2007_2

   Dzień Ziemi_2007_3     Dzień Ziemi_2007_4

   Dzień Ziemi_2007_5    

 

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny