Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Dzień Ziemi 2005 PDF Drukuj Email

Jak co roku, uwagę naszą zdominowały tematy ekologiczne. Aby ocenić jaki jest stan powietrza atmosferycznego w Warszawie - czyli w naszym miejscu na Ziemi - postanowiliśmy odbyć wycieczkę, spotkać się z ekspertem z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i przeprowadzić samodzielne obserwacje i doświadczenia. 20 kwietnia klasa ID pojechała do Zakładu Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Gwarków aby poznać drogę jaką pokonuje część produkowanych w Warszawie śmieci. Zależało nam na uzyskaniu informacji na temat szkodliwych substancji emitowanych przez ten obiekt i instalacji wykorzystywanych w procesie przetwarzania odpadów. W czasie spotkania ze specjalistą chemikiem przekonywano nas o minimalnych ilościach substancji szkodliwych emitowanych przez zakład. Pojawiły się pytania dotyczące dioksyn jako produktu spalania odpadów i zasięgu oddziaływania obiektu na środowisko. Znacznie uspokojeni, choć pamiętający wdychane tam odory, wróciliśmy do szkoły.
We czwartek, 21 kwietnia, odbyło się spotkanie ze specjalistką z GIOŚ Panią Magdaleną Brodowską. Klasy I A, I B i II D miały okazję uzyskać informacje na temat monitoringu i stanu powietrza atmosferycznego w Warszawie na tle jakości powietrza w Polsce.
Piątek 22 kwietnia poświęcony był prezentacji filmów o tematyce ekologicznej. Uczniowie klasy II GA przygotowali prezentacje dotyczące jakości powietrza atmosferycznego w Warszawie i sposobów jego badania.

przygot. prof. Małgorzata Cydejko

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny