Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Dzień Ziemi 2004 PDF Drukuj Email

 W poniedziałek 19.04.04r. klasa IB zapoznała się z najnowszą technologią stosowaną w Zakładzie Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Gwarków w Warszawie. Obserwowaliśmy dwa główne ciągi technologiczne: ciąg spalania i ciąg kompostowania.

Przed obróbką odpady są segregowane na różne frakcje i przetwarzane zgodnie z ich składem chemicznym. Tworzywa sztuczne i papier spala się w wysokotemperaturowym piecu (ok.1000°C), resztki organiczne są kompostowane, a odpady poutylizacyjne wywożone na składowiska odpadów niebezpiecznych. Zakład jest bardzo nowoczesny, niestety nie obsługuje całej aglomeracji warszawskiej.

Dzięki tej wycieczce zyskaliśmy wiedzę o możliwościach gospodarczego wykorzystania odpadów. Uświadomiliśmy sobie problemy związane z segregacją, unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych i wprowadzaniem nowoczesnych, neutralnych dla środowiska technologii.

We wtorek 20.04.04r. uczniowie z klas drugich liceum uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z geografii przygotowali sesję naukową i prezentacje multimedialne nt.:

    * prawa o ochronie środowiska w świetle dyrektyw Unii Europejskiej (Grzegorz Krajnik, Piotr Sawicki, Karol Domysławski, Paweł Kruczek),
    * prawnych i administracyjnych aspektów ochrony środowiska na Mazowszu (Zofia Strzyżewska, Iwona Kamińska),
    * stanu powietrza i jakości wód w aglomeracji warszawskiej (Piotr Paluchowski, Paweł Sawicki, Michał Piłat, Dorota Rydz, Katarzyna Dąbek),
    * gospodarki odpadami w aglomeracji warszawskiej (Edyta Grzeszek, Maria Karaś, Judyta Lenk, Grzegorz Kotlewski),
    * historii i walorów przyrodniczych terenów zieleni w Warszawie (Anna Michlewicz, Marta Kulik, Joanna Szczepaniak).

W sesji uczestniczyli uczniowie z klasy ID, IID, IIA i IIGA

W przygotowaniu prezentacji niezwykle pomocnymi okazały się materiały opublikowane przez Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy: "Cele strategiczne w zakresie ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy" i "Wisła w Warszawie". Za ich udostępnienie serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Biura Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy.

Uczniowie z klasy IID uczestniczący w zajęciach fakultatywnych z biologii

opracowali i wygłosili wspomagane multimedialnymi prezentacjami referaty dotyczące rezerwatów przyrody na terenie Warszawy i okolic. Każda z prelekcji oparta była zarówno na materiałach pisanych, jak i na własnych obserwacjach uczniów, którzy odwiedzili wybrane rezerwaty.

Przedstawiono następujące rezerwaty przyrody:

    * GRABICZ - Milena Jakubowska, Julianna Rosochacka, Paweł Sawicki i Daniel Sokulski
    * LAS BIELAŃSKI - Anastazja Aleksiejuk, Sandra Gościniak, Zofia Strzyżewska i Kinga Zwierzchowska
    * ŁĘGI CZARNEJ STRUGI - Maria Karaś i Judyta Lenk
    * ŁOSIOWE BŁOTA i KALINOWA ŁĄKA - Agnieszka Badowska, Edyta Grzeszek i Agata Wawrzyniak
    * OLSZYNKA GROCHOWSKA - Katarzyna Dąbek i Monika Ostaszewska

We czwartek 22.04.04 r. uczniowie z klasy IIGA i klasy IID udały się na edukacyjną wyprawę do kompostowni "Radiowo". Była to okazja by dowiedzieć się, jaką drogę przebywają śmieci od wyrzucenia ich do kosza do momentu, gdy jako kompost użyźnią tereny miejskich trawników. Walorem tej pouczającej lekcji jest wzrost naszej wiedzy na temat prawidłowego postępowania z odpadami.

przygot. Małgorzta Cydejko (nauczycielka geografii)

 

   Dzień Ziemi_2004_1        

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny