Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Dzień Ziemi 2003 PDF Drukuj Email

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi poświęciliśmy gospodarce odpadami.

Jak co roku skupiliśmy naszą uwagę na aglomeracji warszawskiej. Aby poznać sytuację i zorientować się co dzieje się z odpadami w rejonie naszego miasta grupa uczniów z klasy Id - przyrodniczej udała się w teren. Wszyscy obserwatorzy wyposażeni byli w kserokopie planów odpowiednich części aglomeracji. Marysia Karaś zaznaczała miejsca dzikich wysypisk w Sulejówku , Judyta Lenk w Markach, Anna Gawrońska w Radzyminie, Katarzyna Kosińska we Włochach , Milena Jakubowska i Jula Rosochacka w Wołominie. Wysypiska zostały sfotografowane i opisane. Zebrany materiał przedstawiono na dużym kolorowym posterze w szkolnym korytarzu. Zdobyte informacje , jak też plansze prezentujące zestaw danych dotyczących dzikich wysypisk w Polsce i racjonalnej gospodarki odpadami w krajach Unii Europejskiej stanowiły doskonały materiał przygotowujący uczniów do spotkania ze specjalistami z Urzędu Ochrony Środowiska Zarządu m. st. Warszawy.
Spotkanie odbyło się w piątek 25 kwietnia. Po jego zakończeniu uczniowie wiedzieli już dużo więcej na temat walorów i mankamentów składowania, kompostowania i spalania odpadów jak też uświadomili sobie problemy związane prawnymi i administracyjnymi aspektami zagadnienia.. Oddzielne miejsce poświęcono odpadom niebezpiecznym.
"Promieniowanie i energia jądrowa: źródła energii przyjazne środowisku"

- pod takim hasłem, 24 kwietnia  2003 roku, odbyło się w Liceum im. Władysława IV na warszawskiej Pradze seminarium, prowadzone przez doc. dr inż. A. Strupczewskiego - przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów Dnia Ziemi.

Uczestniczyli w nim m. in. uczniowie klasy Ia gim., uczęszczający na kółko chemiczne prowadzone przez Panią prof. Małgorzatę Chmurską.

Spotkanie odbyło się w szkolnej auli. Jednym z tematów prelekcji były elektrownie jądrowe. Pan Strupczewski pokazał uczniom zdjęcie ukazujące brzegi jeziora Michigan w USA, na których zbudowano sześć elektrowni jądrowych. Prowadzący zapewniał, że jest tam czyste powietrze i woda, a odpady radioaktywne są bezpiecznie przechowywane.

Jak można było przeczytać na pierwszej stronie otrzymanych materiałów informacyjnych "(...) nikt nie stracił życia ani zdrowia wskutek pracy lub awarii elektrowni jądrowych zbudowanych w USA i w krajach Unii Europejskiej" ["Materiały" s. 1].

Uczestnicy mogli obejrzeć mapki z rozmieszczeniem elektrowni jądrowych na świecie, przeczytać statystyki dotyczące m.in. zużycia paliw organicznych tj. węgla i gazu ziemnego, jak również udziału energii jądrowej w wytwarzaniu energii elektrycznej w różnych państwach.

Materiały informacyjne zawierały także liczne wykresy i tabele. Analizując jedną z nich ["Materiały" s. 6 ] stwierdzić można, że elektrownie jądrowe napromieniowują nas ponad trzykrotnie mniej niż elektrownie konwencjonalne, tj. węglowe. Możemy też przeczytać, że "nawet mieszkając całe życie obok elektrowni jądrowej, dostałbyś dawkę [promieniowania] mniejszą, niż przy jednym przelocie tam i z powrotem przez Europę". ["Materiały" s. 7]

Większość osób biorących udział w spotkaniu chciała dowiedzieć się, jakie zdanie w sprawie awarii reaktora w Czarnobylu ma nasz ekspert. Pan docent chyba z góry przewidział to pytanie zamieszczając, na s. 14 "Materiałów", wykres porównujący poziom naturalnego tła promieniowania na obszarach wybranych krajów europejskich. i promieniowania będącego skutkiem katastrofy w Czarnobylu. W większości krajów poziom skażenia nie przekroczył poziomu promieniowania tła. W Finlandii np. stała emisja tła jest wyższa niż zmierzone "wysokie" skażenie w wyniku katastrofy.

A. Strupczewski, na tej samej stronie "Materiałów", pisze, że: "Zagrożenia wskutek awarii, choć prasa nadaje im wielką wagę, są jednak znacznie mniejsze od strat zdrowia powodowanych przez normalną pracę systemów energetycznych".

Na zakończenie spotkania nauczycielka geografii - Pani Małgorzata Cydejko, ziękując za bardzo interesujący wykład, wręczyła uroczyście docentowi Strupczewskiemu koszulkę z napisem "Przyjaciel Ziemi".

Wykład ten dostarczył wszystkim uczestnikom wielu tematów do własnych przemyśleń.

oprac. Ewelina Andrzejak (kl. 1a gimnazjum)

   Dzień Ziemi_2003_1      Dzień Ziemi_2003_2

       

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny