Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Dzień Ziemi 2001 PDF Drukuj Email

W 2001 roku mając już kilkuletnie doświadczenie podjęliśmy się zorganizowania Dnia Ziemi dla liceów Gminy Warszawa Centrum. Tematem, który wówczas zdominował obchody stały się warszawskie bolączki - hałas i woda. Zarówno w odczuciu uczniów, jak też na podstawie interwencji kierowanych do WIOŚ w Warszawie, hałas okazał się czynnikiem znacząco obniżającym jakość środowiska naszego miasta. Brak kompleksowego systemu oczyszczania warszawskich ścieków i smak wody z warszawskich wodociągów stały się natomiast powodami, dla których uczniowie zainteresowali się problemem wody w Warszawie.

Dzięki inicjatywie międzyszkolnych obchodów młodzież z kilkunastu liceów miała okazję uczestniczyć w zorganizowanych przez nas pomiarach jakości wody Wisły i pomiarach natężenia hałasu wzdłuż najruchliwszych arterii komunikacyjnych stolicy.

W przeprowadzeniu tego trudnego zadania pomogli nam działacze Ligi Walki z Hałasem, a szczególnie dr Jerzy Motylewski, dr Andrzej Chyla, dr Elżbieta Kotlicka. W czasie głównej uroczystości dużo miejsca poświęcono prezentacji wyników uczniowskich pomiarów, dla których uzupełnieniem stały się przygotowane na tę okazję postery.

Miłym akcentem uroczystości było również wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego "Przyjazne dźwięki" i konkursu fotograficznego "Wiślane klimaty".

oprac. Małgorzata Cydejko - nauczycielka geografii - organizator obchodów Dnia Ziemi

 

  Dzień Ziemi_2001_1     Dzień Ziemi_2001_2  

  Dzień Ziemi_2001_3     Dzień Ziemi_2001_4  

  Dzień Ziemi_2001_5    Dzień Ziemi_2001_6
     

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny