Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Kto jest kim arrow Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski PDF Drukuj Email

Kim jesteśmy?                                                             samorzad.wladyslawiv@gmail.com

Samorząd szkolny tworzą wszyscy uczniowie VIII LO i 58 Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie. Co roku w demokratycznych wyborach uczniowie wybierają Prezydium Samorządu Szkolnego, które jest przedstawicielem uczniów.

Kandydaci do Prezydium muszą uzyskać pisemną akceptację co najmniej 1/4 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, a następnie zwyciężyć w demokratycznych wyborach. Co najmniej 1/3 składu Prezydium muszą stanowić uczniowie Gimnazjum.

Opiekunami Samorządu są: p.Teresa Kutermankiewicz i p. Wawrzyniec Kofta.

 

Jak funkcjonuje Samorząd?

Prawa i obowiązki Samorządu zawarte są w Regulaminie zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną i Zgromadzenie Przedstawicieli Klas. Członkowie Prezydium są w stałym kontakcie i na bieżąco współpracują z opiekunem Samorządu, Dyrekcją Szkoły, Radą Szkoły i Radą Pedagogiczną. Mają prawo przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących uczniów, mogą też brać udział w nie objętych tajemnicą zebraniach Rady Pedagogicznej.

Bieżące problemy omawiamy na cotygodniowych zebraniach Przedstawicieli Klas. Jest to także okazja do przekazania samorządom klasowym ważnych informacji oraz zaleceń Dyrekcji lub Rady Pedagogicznej Szkoły. W spotkaniach uczestniczą opiekun Samorządu i pedagog szkolny, którzy swoimi radami wspierają decyzje podejmowane przez Samorząd.
Raz w roku Prezydium Samorządu i Zgromadzenie Przedstawicieli Klas spotyka się na sesji, na której wspólnie z Dyrekcją Szkoły i przedstawicielami Rady Pedagogicznej omawiane są pomysły i propozycje uczniów dotyczące organizacji "życia szkolnego".

 

Czym zajmuje się Samorząd?

Najważniejszym zadaniem Samorządu jest organizacja życia szkolnego w sposób zachowujący właściwe proporcje między nauką, a zajęciami rozwijającymi i zaspokajającymi zainteresowania uczniów naszej Szkoły.

Przedstawiciele Prezydium Samorządu reprezentują Szkołę na zewnątrz- na targach edukacyjnych i spotkaniach informacyjnych dla kandydatów do naszej szkoły (zarówno do gimnazjum, jak i liceum), spotkaniach Towarzystwa Szkół Twórczych i Mazowieckiej Federacji Samorządów Szkół Średnich.

Samorząd dba też o dobry przepływ informacji i aktywnie zachęca uczniów naszej Szkoły do korzystania z zaproszeń otrzymywanych z wielu firm i instytucji do udziału w kursach, imprezach naukowych i kulturalnych.

Oczywiście najbardziej widoczną w Szkole formą działalności Samorządu jest organizacja różnych imprez kulturalnych i sportowych. W ciągu ostatnich lat w Szkole odbywały się spotkania kabaretowe, międzyklasowe rozgrywki sportowe, a także takie imprezy jak: wybory Miss i Mistera Szkoły czy Mini Playback Show (zorganizowane z okazji pierwszego dnia wiosny). Co roku, w czerwcu, Samorząd pomaga w organizacji biegu przełajowego, tzw. Biegu Władysławiaka, w którym uczestniczą uczniowie i nauczyciele, a także absolwenci i rodzice uczniów.

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny