klasa 2014/2015 2015/2016 2016/2017
społ.-ekon.-prawna 162,86 pkt 164,22 pkt 161,4 pkt
biologiczna 164,26 pkt 164,19 pkt 165,8 pkt
matematyczna 154,52 pkt 155,39 pkt 169,2 pkt