Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


ABC wychowania PDF Drukuj Email

,,W wychowaniu chodzi głownie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ażeby poprzez wszystko, co posiada, umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich. Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa..."

Jan Paweł II


TEST DLA RODZICÓW

1. Jak często rozmawiam ze swoimi dziećmi (tygodniowo)?

2. Czy znajduję czas na osobiste rozmowy z każdym dzieckiem osobno? Przy jakich okazjach najczęściej?

3. Czy odbywa się w naszym domu od czasu do czasu coś takiego, jak konferencja rodzinna?

4. Jak reaguję na krytykę dzieci?

5. Czy jestem wtedy skłonny przemyśleć i ewentualnie zmienić swoje postępowanie?

6. Jak reaguję na niecierpliwe odezwania się dzieci?

7. Jak nastawiony jestem wobec przyjaciół swoich dzieci? Czy mogą przychodzić do domu i jak się u nas czują?

8. Jak reaguję na złe wpływy z zewnątrz? Czy zastanawiam się nad nimi i omawiam je spokojnie z rodzina? Czy staram się je niepostrzeżenie odsunąć? Czy nie zwracam na nie uwagi, bo,,taki jest świat"?

9. Jak często ogląda się u nas telewizję? Czy rozmawiamy o oglądanych programach telewizyjnych?

 

Każdy sam niech odpowie na poszczególne pytania, następnie wspólnie porozmawia o tym ze współmałżonkiem. Owocnych przemysleń.

 

oprac. Małgorzata Szulc, Halina Piłat

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny