Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Nasi olimpijczycy 2012/2013 PDF Drukuj Email

LICEUM

LAUREACI  

 Jan Ludziejewski     Olimpiada Informatyczna
 Aleksandra Chudaś  
  Olimpiada Wiedzy o UE
 Marta Wójcik
  Olimpiada Literatury i Języka Polskiego  
 Anita Kucharska
  Olimpiada Historyczna
 Anna Drapała  Olimpiada Chemiczna
   
 FINALIŚCI  
 Igor Adamczyk
  
 Olimpiada Historyczna
 Olimpiada Języka Niemieckiego

 Justyna Woźniakowska  
  
 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 Olimpiada Przedsiębiorcości

 Mikołaj Lisik
  Olimpiada Matematyczna
 Marcjanna Jędrych
  Olimpiada Geograficzna
 Michał Półtorak
  Olimpiada Geograficzna
 Damian Wnuk
  Olimpiada Biologiczna
 Michał Kaszak  Olimpiada Biologiczna
 Dominika Hałubek
  Olimpiada Biologiczna
 Ludmiła Kruszewska
  Olimpiada Wiedzy Teologicznej
 Małgorzata Rudowska
  Olimpiada Filozoficzna
 Paweł Grajda
  Olimpiada Artystyczna
 Tomasz Kołnierzak
  Olimpiada Przedsiębiorcości
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNE KONKURSY 
  
 Anna Drapała               
  Konkurs Chemiczny Politechniki Warszawskiej - laureatka III miejsca
 Marta Pielak
  Turniej Wiedzy Psychologicznej - finalistka
 Weronika Daniłowska
  Turniej Wiedzy Psychologicznej - finalistka
 Aleksandra Hernik
  Praski Konkurs Matematyczny - laureat I miejsca
 Irmina Sztolsztejner
  Praski Konkurs Matematyczny - laureatka II miejsca
 Maciej Kacprzak
  Praski Konkurs Matematyczny - laureat II miejsca
 Aleksandra Spalińska
  Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jacka Kaczmarskiego - laureatka I miejsca
 Aleksandra Chudaś
  Ogólnopolski konkurs Instytutu Europeistyki UW - wyróżnienie
 Aleksander Wędrychowski   Ogólnopolski konkurs Instytutu Europeistyki UW - wyróżnienie
 Katarzyna Bielicka
  
 Wojewódzki konkurs literacki "Gdyby można zmienić trzy rzeczy" w kategorii "esej" -
 I miejsce
 Janowy Turniej Poezji - I miejsce

 Aleksandra Smoczyńska
  
 Ogólnopolski konkurs na felieton - fiinalistka
 Ogólnopolski Konkurs Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania w partnerstwie
 z MEN i Komisją Europejską "Jestem szefową" - finalistka
 Janowy Turniej Poezji - Grand Prix

 Kinga Braksal
  Wojewódzki konkurs literacki "Gdyby można zmienić trzy rzeczy" w kategorii "esej" -
 II miejsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIMNAZJUM

 LAUREACI

 Łukasz Wnuk                 
 
 Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Konkurs matematyczny
 Konkurs chemiczny
 Konkurs fizyczny   
                                                       
 Michał Balcerzak
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Konkurs "Logia"
 Konkurs matematyczny

 Krzysztof Piesiewicz
  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
 Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Konkurs "Logia"
 Konkurs matematyczny

 Piotr Styczyński
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Konkurs "Logia"
 Konkurs matematyczny

 Igor Dolecki
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
 Konkurs "Logia"
 Konkurs matematyczny
 
 Daniel Dylewski
  Konkurs matematyczny
 Konkurs WOS
 Konkurs geograficzny

 Marlena Maćkowiak
  Konkurs fizyczny
 Konkurs WOS

 Jakub Kocjan  Konkurs historyczny
 Konkurs WOS

 Kacper Dobrowolski
  Konkurs matematyczny
 Leonard Lenkiewicz
  Konkurs matematyczny
 Karol Romatowski
  Konkurs matematyczny
 Magdalena Szybka
  Konkurs matematyczny
 Michał Konarski
  Konkurs matematyczny
 Katarzyna Mroczek
  Konkurs historyczny
 Mateusz Bochenek
  Konkurs historyczny
 Łukasz Frąckiewicz  Konkurs historyczny
 Mikołaj Konopka
  Konkurs historyczny
 Zuzanna Oniszczuk  Konkurs historyczny
 Krzysztof Szymański
  Konkurs historyczny
 Tomasz Mądry
  Konkurs historyczny
 Jan Goławski
  Konkurs geograficzny
 jakub Reszka
  Konkurs geograficzny
 Anna Grzeszczuk
  Konkurs biologiczny
 Ola Pogorzelska
  Konkurs biologiczny
 Wiktoria Zawadzka
  Konkurs biologiczny
 Karina Zieja
  Konkurs WOS
 Katarzyna Blusiewicz
  Konkurs WOS
 Emilia Zalewska
  Konkurs WOS
 Aleksander Bielecki
  Konkurs WOS
 Aleksandra Kuźmińska
  Konkurs WOS
 Stanisław Szcześniak
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
   
 FINALIŚCI  
 Maciej Koc
  Konkurs matematyczny
 Katarzyna Mroczek
  Konkurs matematyczny
 Karolina Pawluk
  Konkurs matematyczny
 Michał Konarski
  Konkurs chemiczny
 Marianna Waśniewska
  Konkurs chemiczny
 Piotr Styczyński
  Konkurs fizyczny
 Agata Hozakowska
  Konkurs języka angielskiego
 Ada Konior
  Konkurs języka angielskiego
 Zuzanna Marczuk
  Konkurs języka angielskiego
 Sabina Skowrońska
  Konkurs języka angielskiego
 Zuzanna Mazzol
  Konkurs języka angielskiego
 Piotr Zaręba
  Konkurs geograficzny
 Karol Romatowski
  Konkurs geograficzny
 Patryk Kusal
  Konkurs historyczny
 Sylwia Plona
  Konkurs biologiczny
 Adam Mróz
  Konkurs biologiczny
 Julia Szymkowiak
  Konkurs biologiczny
 Hubert Aszteborski
  Konkurs biologiczny
 Jakub Stempkowski
  Konkurs "Logia"
 Zuzanna Łaska
  Konkurs "Logia"
 Andrzej Szczepura
  Konkurs "Logia"
 Karolina Król
  Olimpiada języka angielskiego
 Jan Zgliczyński  Olimpiada języka angielskiego
   
 INNE KONKURSY
  
 Michał Balcerzak
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureat
 Daniel Dylewski
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureat
 Magdalena Szybka
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureatka
 Maciej Koc
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureat
 Stanisław Kachniewski
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureat
 Andrzej Szczepura
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureat
 Karolina Pawluk
  Konkurs matematyczny "Stożek" - laureatka
 Zuzanna Łaska
  Konkurs matematyczny "Stożek" - finalistka
 Aleksandra Dymowska
  Konkurs matematyczny "Stożek" - finalistka
 Łukasz Wnuk  Konkurs matematyczny "Stożek" - finalista
 Michał Konarski
  Konkurs matematyczny "Stożek" - finalista
 Leonard Lenkiewicz  Konkurs matematyczny "Stożek" - finalista
 Marta Rogalska
  Konkurs fizyczno-chemiczny "Eureka" - laureatka I miejsca
 Daniel Dylewski
  Konkurs fizyczno-chemiczny "Eureka" - laureat III miejsca
 Krzysztof Kacprzyk
  Konkurs fizyczno-chemiczny "Eureka" - laureat III miejsca
 Karolina Król
  Konkurs interdyscyplinarny o Januszu Korczaku "Bądź sobą" - laureatka II miejsca    
 Anna Para
  Konkurs interdyscyplinarny o Januszu Korczaku "Bądź sobą" - laureatka
 Ola Sitarz
  Konkurs interdyscyplinarny o Januszu Korczaku "Bądź sobą" - laureatka
 Ola Kostrzyńska
  Warszawski Konkurs Ortograficzny - laureatka
 Emilia Zalewska
  Warszawski Konkurs Ortograficzny - laureatka     
 Ola Dymowska
  Warszawski Konkurs Ortograficzny - finalistka
 Jakub Kisieliński
  Konkurs recytatorski - laureat I miejsca
   

 

 

 

 

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny