Kontakt:    

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

 


Start arrow Informacje ogólne
Informacje ogólne PDF Drukuj Email

Przeszłość rodzi przyszłość


"Tradycją jest to, co było wielkie, prawdziwe i dobre-
dlatego zasługuje, żeby żyło dalej.
Tradycja to jest to, co rodzi życie nowe".

Karol Wojtyła

Fasada od Jagiellonskiej

Nasze najstarsze na Pradze liceum powstało w 1885r. (Historia do 1939r.). Jego fundatorem i założycielem jest Julian Różycki, którego postać  w 90. rocznicę śmierci została w 2009r. upamiętniona tablicą umieszczoną na budynku od strony ulicy Solidarności.

Gmach usytuowany jest na rogu ulic: Jagiellońskiej i Solidarności. Wzniesiono go w latach 1905-1907 jako męskie carskie gimnazjum rządowe, wg projektu Adolfa Kozłowskiego w stylu wczesnomdernistycznym z elementami secesyjnej dekoracji, z wykorzystaniem naturalnej faktury cegieł lub płytek ceramicznych. W elewacji gmachu zachował się oryginalny orzeł w koronie (Fasada od ul. Jagiellońskiej), który przetrwał w nienaruszonym stanie okupację niemiecką i okres PRL.

Szkoła była zawsze centrum patriotycznym i kulturalnym Pragi. Jej mury opuściło wielu wybitnych Polaków, uhonorowanych np. nazwą ulicy w Warszawie, tablicą pamiątkową czy biogramem w encyklopediach (Wybitni Władysławiacy), z których najbardziej znany jest Janusz Korczak - wielki przyjaciel dzieci, pisarz i wybitny pedagog o międzynarodowej sławie, zamordowany w hitlerowskim obozie zagłady. W 2008r. Prezydent RP-Lech Kaczyński odsłonił kamień- pomnik, poświęcony innym naszym wychowankom - żołnierzom AK- z rodziny Fedorońków.
 
VIII LO im. Władysława IV od 1955r. jest szkołą koedukacyjną, jedną z najbardziej znanych i cenionych w Warszawie. Należy do elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych (TST). Z inicjatywy Pani Dyrektor Grażyny Filipiak w 1999r. zostało powołane przy nim do istnienia autorskie gimnazjum z klasą edukacji twórczej (obecnie edukacji matematycznej) i klasą dwujęzyczną.

Staramy się tak organizować proces kształcenia i wychowania, aby zapewnić naszym absolwentom jak najlepsze warunki startu na studia i mozliwość radzenia sobie z przyszłymi zadaniami w życiu. oprócz zdobywania wiedzy w wybranej klasie mogą oni rozwijać swoje zainteresowania, na przykład na kółkach przedmiotowych. Dbamy też o to, aby nasi uczniowie w trakcie nauki stykali się z kulturą i sztuką. Stwarzamy im takie możliwości, organizując wyjścia do teatrów, muzeów, na wykłady w wyższych uczelniach, czy spotkania z ciekawymi ludźmi.

Aby dobrze spełniać misję nowoczesnej szkoły, wymagamy od siebie nieustannego doskonalenia, prowadzimy tez systematyczną ocenę jakości nauczania. Pani Dyrektor Grażyna Filipiak w swojej pracy daje pierwszeństwo poszukiwaniu najskuteczniejszych metod wykrywania i kierowania rozwojem uzdolnień i zainteresowań uczniów. Wyrabia również przekonanie, że stałe doskonalenie życia naszej szkoły jest prawem i obowiązkiem nie tylko nauczycieli, ale także uczniów i ich rodziców.
 
To właśnie dbałość o tradycje, a przede wszystkim ciągłe doskonalenie procesów nauczania i wychowania znajduje odzwierciedlenie w wysokich notowaniach naszego Liceum w rankingu "Perspektyw".

Ranking Perspektyw   

W 2016 r. zajęliśmy 8. miejsce w Polsce i 3. w Warszawie. Tę wysoką pozycję zawdzięczamy doskonałym wynikom w olimpiadach przedmiotowych (Nasi olimpijczycy ), a także osiągnięciom z egzaminów maturalnych. Co roku prawie wszyscy nasi maturzyści zdobywają indeksy renomowanych państwowych uczelni.         

Byliśmy, jesteśmy i będziemy się starać pozostać szkołą wielkich możliwości.


oprac. E.Błachowicz (nauczycielka jęz. polskiego od 1988r.)

 

Kontakty z uczelniami

 
   
    
  
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweDziennik elektroniczny