Aktualności

Finał zbiórki nakrętek w roku szkolnym 2016/2017

Dzięki Waszemu zaangażowaniu, w ubiegłym roku szkolnym, zebrana ilość nakrętek pozwoliła pomóc Magdalenie, podopiecznej Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Człowiek. Bardzo dziękujemy za każdą nakrętkę i liczymy na Wasze wsparcie również w tym roku – pomoc dla Krzysztofa (zakup protez). 

Zebrane nakrętki możecie przynosić i zostawiać w podziemiach szkoły obok siłowni. 

tekst: p. Marta Kubik

Działalność

Wolontariat szkolny jest inicjatywą pedagogów skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne. Opiekę nad wolontariatem szkolnym sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora VIII Liceum  Ogólnokształcącego.

Każda z klas deleguje dwóch chętnych uczniów pełniących funkcje klasowych koordynatorów wolontariatu. Koordynatorzy klasowi są zobowiązani do czynnego uczestniczenia w pracach wolontariatu. Spotkania koordynatorów nauczycieli z koordynatorami klasowymi odbywają się regularnie w  środy na długiej przerwie o godz. 11.30. Celem spotkań jest omawianie, organizowanie i podsumowywanie akcji wolontariatu. Koordynatorzy klasowi przekazują istotne informacje swoim kolegom i koleżankom w klasie. Każdy uczeń może angażować się we wszystkie formy działalności wolontariatu szkolnego. 

Wolontariat szkolny realizuje swoje cele poprzez akcje stałe:

  • pomoc w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 73 im. Stefana Batorego przy ul.  Białostockiej 10/18,
  • czytanie bajek i organizowanie zabaw w ramach akcji ‘Poczytaj mi, starszy kolego’ podopiecznym praskich przedszkoli na ul. Jagiellońskiej 28, Markowskiej 18 a, Ratuszowej 21 oraz Ratuszowej 8a
  • i  akcje jednorazowe, m.in.:
  • współpraca z Hospicjum w Wołominie;
  • okazjonalnie wspieranie Domów Dziecka;
  • inne formy działalności wynikające z bieżących potrzeb.

Szkolny wolontariat stara się również co roku 5 grudnia obchodzić Dzień Wolontariusza. Ponadto w ciągu roku szkolnego trwają akcje zbierania makulatury i nakrętek, dzięki którym  zostaje zakupiony sprzęt potrzebny osobom niepełnosprawnym. 

Dodatkowo każda klasa przeprowadza swoją akcję pomocy innym (np. regularna pomoc w schronisku dla zwierząt, pomoc w nauce w ogniskach wychowawczych, zorganizowanie warsztatów artystycznych w szpitalu, przygotowane paczki dla potrzebującej rodziny itp.).

Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do włączania się w prace szkolnego wolontariatu i czerpania satysfakcji z pomagania innym. 

Opiekę nad szkolnym wolontariatem w roku szkolnym 2017/2018 pełnią:

p. Monika Adamowicz

p. Agnieszka Fangrat-Dąbrowska

p. Marta Kubik

Regulamin

Regulamin wolontariatu