Rekrutacja

VIII LO im. Władysława IV

 

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa

tel.022-619-27-45
fax 022-741-07-32
e-mail: sekretariat@wladyslaw.edu.pl

Szczegółowe zasady przyjęcia do Liceum regulują wewnętrzne kryteria rekrutacji stosownie do Zarządzenia MEN i Kuratora Oświaty. Są one ustalane corocznie i podawane do publicznej wiadomości.