Dzień Ziemi
Obchody Dnia Ziemi wpisane zostały na stałe do planu wychowawczego naszego Liceum po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1993 roku. Uznaliśmy wówczas, że szkolna społeczność powinna być systematycznie informowana o problemach i inicjatywach ekologicznych. Chcieliśmy, aby prezentowane informacje przygotowywane były przez uczniów w jak najatrakcyjniejszy sposób, w formie kolorowych posterów, z licznymi zdjęciami, mapami i wykresami . Zależało nam , aby 22 kwietnia Szkoła stała się miejscem prezentacji filmów ekologicznych, miejscem poznawania aktywnych metod oceny środowiska i miejscem spotkań młodzieży z ekspertami.

Do tej pory udało się nam gościć na obchodach Dnia Ziemi:

    * pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej,
    * ekspertów z Polskiej Akademii Nauk,
    * Mazowieckiego Konserwatora Przyrody,
    * przedstawicieli Zarządu m.st. Warszawy,
    * Dyrekcji Lasów Państwowych,
    * Wojewódzkiej Stacji SANEPID,
    * Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie,
    * Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji