Nasi goście 2015/2016

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Zgółka - UAM w Poznaniu, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN


Barbara Wachowicz - pisarka, historyk literatury, Mistrz Mowy Polskiej


Prof. UWr dr hab. Agnieszka Libura -  Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Prof. dr hab. Karol Modzelewski - historyk, pisarz


Natalia Kukulska - piosenkarka


Cezary Żak - aktor teatralny i filmowy


Rafał Kosik - pisarz - autor książek fantasy


Dariusz Fedor - redaktor naczelny czasopisma "Kontynenty" oraz
podróżnicy, fotografowie:

Marcin Kydryński, Aleksandra Gumowska, Paweł Cywiński, Jarosław Mikołajewski

Prof. dr hab. Łukasz Turski - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN


Alicja Bielawska - artysta plastyk
Kamila Łyczek - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, redaktor miesięcznika "Delta"
dr Joanna Jaszuńska - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Prof. dr hab. Tomasz Żylicz -€“ Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Państwowa Rada Ochrony Środowiska, Zespół Etyki Słowa RJP PAN