Szkoła zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych

TOWARZYSTWO SZKÓŁ TWÓRCZYCH
oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim;
zintegrowany na początku lat 80-tych wokół LX LO w Warszawie - szkoły autorskiej dr Danuty Nakonecznej;
współtworzony w 1983 przez 11 liceów z całej Polski (w tym VIII LO im. Władysława IV w Warszawie), znanych z osiągnięć edukacyjnych.
Szkoły TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych.
Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół (w tym SSA) otrzymują około 60% nagród.

CEL TST:
współdziałanie szkół w zakresie doskonalenia procesów nauczania i wychowania, poprzez projektowanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych, m.in.:
kształcenie zdolnych w oparciu o zasadę indywidualizacji;
klasy z programem własnym, tworzone przez wychowawców, przy czynnym zaangażowaniu uczniów i rodziców

PRZEDSIĘWZIĘCIA TST:
obozy naukowe w Mielnie (bloki zajęć językowych oraz sportowych);
obozy naukowe z pedagogiki (rozwijanie zainteresowań i zamiłowań pedagogicznych, kontakty z pracownikami np. Uniwersytetu Warszawskiego);
obozy ekologiczne (szerzenie edukacji ekologicznej, spotkania z wybitnymi specjalistami z dziedziny ochrony środowiska, wykładowcami renomowanych wyższych uczelni, wyjazdy do ośrodków naukowych PAN);
obozy humanistyczne w Łomży (spotkania i warsztaty prowadzone przez specjalistów z dziedziny literatury, filmu, teatru, historii sztuki);
Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie (wystawianie i oglądanie obcojęzycznych przedstawień, uczestnictwo w warsztatach teatralnych, spotkaniach
z aktorami i reżyserami, nawiązanie kontaktów z uczniami z zagranicy);
Ogólnopolska Biesiada Poetycka (promocja przyszłych poetów poprzez publikację ich utworów w "Almanachu", udział w wykładach, zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz spotkania z wybitnymi twórcami i krytykami literackimi;
turnieje koszykówki dziewcząt i chłopców ze szkół należących do TST;
ogólnopolskie konkursy (matematyczne, przyrodnicze) dla gimnazjów przy liceach TST;
wspólne konferencje samorządowe (wymiana doświadczeń w Szkołach Twórczych - różnorodne metody i formy pracy samorządów, ujawniające rozwój wielostronnych możliwości uczniów).

 

Towarzystwo Szkół Twórczych - mapa szkół

przygotowanie:
Grażyna Filipiak (Członek Zarządu TST, dyrektor VIII LO im. Władysława IV)
Elżbieta Błachowicz (nauczycielka jęz. polskiego)