Szkolne plany nauczania

dla klasy 1A Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława IV

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa I

2017/2018

Klasa II

2018/2019

Klasa III

2019/2020

1.

Język polski/ j.polski rozszerz.

4

4+4

4+4

2.

Język angielski/j.ang. rozszerz.

3

3+4

3+3

3.

Język niemiecki/francuski/hiszpański

2

2

2

4.

Historia/ historia rozszerz.

2

/4

/5

5.

WOS/ WOS rozszerz.

1

/4

/3

6.

WOK

1

 

 

7.

Matematyka/ matem. rozszerz.

4

4+4

3+4

8.

Fizyka

1

 

 

9.

Chemia

1

 

 

10.

Biologia

1

 

 

11.

Geografia/geogr. rozszerz.

1

/4

/5

12.

Informatyka

1

 

 

13.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

 

14.

WF

3

3

3

15.

Godzina wychowawcza

1

1

1

16.

Religia

2

2

2

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

Uczeń wybiera 3 przedmioty rozszerzenia (obowiązkowo historia lub geografia)

 

 

 

dla klas 1C, 1D, 1E  Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa I

2017/2018

Klasa II

2018/2019

Klasa III

2019/2020

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski/j.ang. rozszerz.

3

3+4

3+3

3.

Język niemiecki/francuski/hiszpański

2

2

2

4.

Historia

2

 

 

5.

WOS

1

 

 

6.

WOK

1

 

 

7.

Matematyka/ matem. rozszerz.

4+1

4+4

3+4

8.

Fizyka/ fizyka rozszerz.

2

/4

/4

9.

Chemia/ chemia rozszerz.

1

/4

/5

10.

Biologia/ biologia rozszerz.

1

/4

/5

11.

Geografia/geogr. rozszerz.

1

/4

/5

12.

Informatyka/ inrorm. rozszerz.

1

/4

/4

13.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

 

14.

WF

3

3

3

15.

Godzina wychowawcza

1

1

1

16.

Religia

2

2

2

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

Uczeń wybiera 3 przedmioty rozszerzenia (obowiązkowo matematyka)

 

 

 

dla klasy 1B Liceum Ogólnokształcącego  im. Władysława IV

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Klasa I

2017/2018

Klasa II

2018/2019

Klasa III

2019/2020

1.

Język polski

4

4

4

2.

Język angielski/j.ang. rozszerz.

3

3+4

3+3

3.

Język niemiecki/francuski/hiszpański

2

2

2

4.

Historia

2

 

 

5.

WOS

1

 

 

6.

WOK

1

 

 

7.

Matematyka/ matem. rozszerz.

4

4+4

3+4

8.

Fizyka/ fizyka rozszerz.

1

/4

/4

9.

Chemia/ chemia rozszerz.

1

/4

/5

10.

Biologia/biologia rozszerz.

1+1

/4

/5

11.

Geografia/geogr. rozszerz.

1

/4

/5

12.

Informatyka

1

 

 

13.

Podstawy przedsiębiorczości

2

 

 

14.

WF

3

3

3

15.

Godzina wychowawcza

1

1

1

16.

Religia

2

2

2

17.

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

 

 

Uczeń wybiera 3 przedmioty rozszerzenia (obowiązkowo biologia)