Międzynarodowe Olimpiady Przedmiotowe

 

Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna 
IV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna     
VII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna