Tydzień Kultury

Coroczne Tygodnie Kultury stanowią istotny element tradycji naszej Szkoły.Stały się też znaczącym wydarzeniem w życiu kulturalnym dzielnicy.Podstawowym ich celem jest stworzenie okazji do prezentacji osiągnięć artystycznych i kulturalnych uczniów, a także umożliwienie spotkań naszej młodzieży z najwybitniejszymi przedstawicielami życia kulturalnego i naukowego kraju.(   Nasi Goście).Na uwagę zasługuje fakt, że ogromna większość znamienitych Gości przybywa do nas z czystej przyjaźni, nie otrzymując za to jakiejkolwiek gratyfikacji finansowej.

 

Tak obszerne przedsięwzięcie możliwe jest dzięki współpracy i zaangażowaniu nauczycieli uczących różnych przedmiotów.Jego koordynatorami są: p. Ewa Klinger (fizyka), p.Grzegorz Radomski (język polski),Bożena Kostrzewa (język niemiecki) oraz wielu innych pedagogów.

Udział uczniów w imprezach Tygodnia Kultury jest całkowicie dobrowolny, nie sprawdzane są listy obecności, dzięki czemu na spotkania przychodzą tylko osoby naprawdę zainteresowane poruszanymi problemami.

w Tygodniu tym odbywają się zwykłe lekcje przewidziane planem pracy szkoły, dodatkowe zajęcia rozpoczynają się zwykle po 16.00.

Uczniowie prezentują swoje dokonania w ramach Przeglądu Młodych Talentów, Koncertu Muzyki Poważnej, przedstawień kabaretowych, recitali piosenki poetyckiej. Corocznie w kilkunastu przedsięwzięciach Tygodnia Kultury uczestniczy od 500 do 1000 osób.

Uczniowie mają wpływ na kształt programu i sam przebieg spotkań - współuczestniczą w zapraszaniu Gości oraz aktywnie włączają się do rozmów z nimi.

W ramach Tygodnia Kultury odbywają się:

1/ przeglądy filmów fabularnych oraz dokumentalnych;

2/ rozmowy z pisarzami, aktorami, dziennikarzami, osobami duchownymi i innymi przedstawicielami świata kultury;

3/ spotkania z politykami,ludźmi nauki - psychologami, socjologami, prawnikami, fizykami...

4/ przedstawienia uczniów naszej szkoły (sztuki często są przez nich napisane i wyreżyserowane);

5/ Przeglądy Młodych Talentów, podczas których mieliśmy okazję podziwiać wybitnie uzdolnionych wokalistów, muzyków, tancerzy.

6/ wieczory poetyckie i Turnieje Jednego Wiersza.


NASI GOŚCIE