11 października grupa rozszerzająca język polski z kl. III A wraz z p. Elżbietą Błachowicz wzięła udział w konferencji pt. ,,Spór o media” na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach III Festiwalu „Natura, Kultura, Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego. 

Dyskusja panelowa, prowadzona przez wykładowców UW oraz uznanych reporterów,  dotyczyła życia i twórczości podróżnika-dziennikarza z punktu widzenia jego przyjaciół. Była spojrzeniem na  manipulację i wolność słowa w mediach XXI wieku, a także wiarygodność otrzymywanych informacji podawanych przez środki masowego przekazu. Ponadto poruszony został wątek związany z zapleczem warsztatu pracy dziennikarza – od etyki zawodowej, rozumienia tego zawodu dziś - po perspektywę zatrudnienia dla przyszłych pokoleń. 

Wykład okazał się bardzo cenną wskazówką dla tych, którzy z tą dziedziną wiążą swoją przyszłość. Pozwolił także nam, osobom wkraczającym w dorosłość, spojrzeć krytycznym okiem na jakość przekazów i wiadomości docierających do ludzi każdego dnia.

tekst: Danusia Wiśniewska, kl. III A