11 grudnia 2019 roku klasa I Bg pod opieką pana Wawrzyńca Kofty wzięła udział w warsztatach w BioCentrum Edukacji Naukowej pod tytułem „Zbadaj swój DNA”. Zajęcia miały na celu analizę zróżnicowania genetycznego uczestników pod względem locus D1S80. 

Część teoretyczna pozwoliła nam dowiedzieć się więcej o kwasie deoksyrybonukleinowym i ministarlitarnym locus D1S80, a także o metodach stosowanych w inżynierii genetycznej - PCR i elektroforezie. Część praktyczna warsztatów polegała na przeprowadzeniu trzech doświadczeń, w których wykorzystaliśmy zdobytą wcześniej wiedzę. Zadania - izolacja DNA, PCR i elektroforeza - wymagały od nas skupienia, staranności i cierpliwości. Z pomocą prowadzących zakończyliśmy je sukcesem - obserwując nasze DNA w żelu agarozowym w świetle UV.

Była to niezwykle ciekawa lekcja biologii, podczas której nie tylko poszerzyliśmy swoją wiedzę, lecz także mogliśmy przyjrzeć się pracy w laboratorium.

tekst: Klara Tkacz, kl. I Bg 

zdjęcie: p. Wawrzyniec Kofta