Pan Jerzy Dylakiewicz pracował w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV od 1981 do 2015 roku. 

Był bardzo lubianym oraz wysoko cenionym nauczycielem fizyki  i techniki, zarówno w klasach licealnych jak i gimnazjalnych. Ucząc obu przedmiotów, łączył wiedzę teoretyczną z zagadnieniami technicznymi, tym samym rozbudzając w wielu pokoleniach młodzieży rzeczywiste i trwałe zainteresowanie fizyką. Wielu Jego uczniów odniosło sukcesy w konkursach fizycznych i w Olimpiadzie Fizycznej. 

Pan Jerzy Dylakiewicz od roku 2002 do 2007 łączył pracę w szkole z pracą w Wydziale Matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stanowisku starszego eksperta. Od roku 2010 był również autorem zadań egzaminacyjnych do banku zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Dla nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV był wyjątkowym, życzliwym i uśmiechniętym kolegą.

Cześć Jego pamięci…..


Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 30 września, o godz. 14.00 na Wólce Węglowej.

 

Pogrążona w smutku Rodzina Władysławiacka

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie