18 czerwca w Sali im. Anny Walentynowicz w Urzędzie Rady Ministrów odbyła się Gala Medalistów Olimpiad Międzynarodowych w roku szkolnym 2019/2020. W gali wzięli udział laureaci olimpiad międzynarodowych, ich nauczyciele oraz przedstawiciele komitetów głównych polskich olimpiad przedmiotowych. Z dumą odnotowujemy, że na 21 laureatów dwoje reprezentowało naszą szkołę: zeszłoroczna absolwentka. Barbara Buchalska, obecnie studentka medycyny na WUM – laureatka Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej oraz tegoroczny absolwent - Piotr Kaczyński – laureat Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej.


Gala rozpoczęła się od powitania gości i krótkich przemówień Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Sekeretarza Stanu w MEiN Dariusza Piątkowskiego oraz Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyny Orłowskiej. Następnie głos zabrał prof. Andrzej Wysmołek z Wydziału Fizyki UW, który poprowadził połączony z pokazem doświadczeń wykład na temat różnych źródeł energii. Po wykładzie zostały wręczone okolicznościowe dyplomy i nagrody.
Zasadniczą część spotkania stanowiły warsztaty, podczas których olimpijczycy pracowali nad wybranymi zagadnieniami w grupach pod opieką mentorów.

tekst i zdjęcie: p. Wawrzyniec Kofta