Informujemy, że listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w szkole.

Przedstawiamy progi punktowe do poszczególnych klas.

I A - 169,40

I B - 173,25

I C - 174,45

I D - 163,05

I E - 173,60