W Dniu Edukacji Narodowej miała miejsce tradycyjna uroczystość ślubowania klas pierwszych. Nowe uczennice i nowi uczniowie, w pierwszy raz na tę okoliczność założonych szkolnych mundurkach, w obecności szkolnego sztandaru wypowiedzieli słowa roty ślubowania, zgodnie z którymi zobowiązali się do sumiennego i uczciwego wypełniania swoich obowiązków oraz pracy nad kształtowaniem charakteru dla dobra naszej Ojczyzny. Tym samym pierwszoklasiści zostali przyjęci do wielkiej rodziny Władysławiaków. Przemawiająca podczas uroczystości Pani Dyrektor Małgorzata Dąbrowska odniosła się do ponadstutrzydziestoletniej tradycji Szkoły, wskazała na osiągnięcia wybitnych absolwentów. Podkreśliła, że działalność szkoły podporządkowana jest najważniejszemu celowi, jaki stanowi umożliwienie wszechstronnego rozwoju uczennic i uczniów. Przesłanie do uczniów przekazali także Pan Wicedyrektor Mariusz Włodarczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Kingston oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Witold Winiarski.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna uroczystości, podczas której uczennice i uczniowie o uzdolnieniach muzycznych zaprezentowali wybrane utwory muzyki klasycznej i popularnej na różnych instrumentach. Następnie klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami.

strona_1
strona_4
strona_2
strona_6
strona_3
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

tekst: p. Wawrzyniec Kofta

zdjęcia: Maria Wawrzyniak, kl. III Ag