Klasa I B pod opieką wychowawców – p. Ewy Neneman i p. Wawrzyńca Kofty – uczestniczyła w koncercie symfonicznym w Filharmonii Narodowej w dniach 10 - 11 grudnia 2021 r.
Program koncertu obejmował między innymi koncert skrzypcowy Jeana Sibeliusa z norweskim wirtuozem skrzypiec Henningiem Kraggerudem, błyskotliwie wykonującym partię solisty, oraz IV symfonię Roberta Schumanna. Elegancko na tę okazję ubrana młodzież zasłuchała się w muzyce i z uwagą obserwowała pracę orkiestry Filharmonii Narodowej pod kierunkiem maestra Marka Pijarowskiego. Ze względu na przypadające w terminie koncertu pięćdziesięciolecie pracy artystycznej dyrygenta na zakończenie koncertu orkiestra odegrała „Sto lat”, a publiczność podziękowała wykonawcom owacją na stojąco.

Tekst: p. Wawrzyniec Kofta