1 stycznia, do domeny publicznej trafiają dzieła kolejnych twórców, którzy zmarli 70 lat wcześniej.
Domena publiczna jest dobrem wspólnym całego społeczeństwa, a składają się na nią dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz. Przechodzenie utworów do domeny publicznej pozwala instytucjom zajmującym się ochroną i rozpowszechnianiem dziedzictwa kulturowego udostępniać zdigitalizowane zbiory (czyli cyfrowe kopie dzieł sztuki, fotografii, materiałów archiwalnych, ilustracji, map etc.) bez obaw o naruszanie prawa autorskiego.
Dzień Domeny Publicznej obchodzony jest w Polsce od roku 2007. W styczniu 2022 roku trafiły do niej dzieła kolejnych twórców. Wśród nich jest Tadeusz Borowski, którego dwa opowiadania –„Proszę Państwa do gazu” oraz „Ludzie, którzy szli” udostępnione już zostały na „Wolnych Lekturach”.
Warto pamiętać, że w domenie publicznej znajdują się tylko oryginały dzieł literackich – przekłady są objęte majątkowym prawem autorskim do momentu, gdy minie 70 lat od śmierci tłumacza.

Tekst: p. Iwona Włodarska