dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Dąbrowska
zastępca dyrektora: dr Mariusz Włodarczyk

ZESPÓŁ HUMANISTÓW

Przewodniczący - dr Mariusz Włodarczyk  

język polski

mgr Elżbieta Błachowicz

mgr Maria Cyranowicz 

mgr Renata Karwowska 

mgr Grzegorz Radomski 

dr Jarosław Wowak

historia 

mgr Ewa Gonçalves Pinto

mgr Malwina Wierzchowska

dr Mariusz Włodarczyk 

wiedza o społeczeństwie

dr Marta Rojewska

mgr Malwina Wierzchowska

przedsiębiorczość

mgr Grzegorz Radomski

wiedza o kulturze

mgr Elżbieta Błachowicz 

mgr Renata Karwowska

religia

ks. Konrad Biskup 

mgr Bożena Cacko

ks. Michał Dziedzic

etyka

mgr Ignacy Szczeniowski

filozofia

mgr Ignacy Szczeniowski

pedagog

mgr Małgorzata Szulc

psycholog

mgr Ilona Rokicka-Wołosiuk

biblioteka

mgr Iwona Włodarska


ZESPÓŁ LINGWISTÓW

Przewodnicząca - mgr Wioletta Bednarczyk

język angielski

mgr Wioletta Bednarczyk

dr Mateusz Białas

mgr Agnieszka Chełchowska

mgr Agnieszka Dąbrowska

mgr Marta Kubik

mgr Ewa Luśtyk

mgr Jakub Żółkoś

język francuski

dr Mateusz Białas

mgr Aleksandra Cerfvol 

mgr Renata Świetlicka

język niemiecki

mgr Magdalena Bochnak

mgr Bożena Kostrzewa

mgr Beata Łukasiewicz

język rosyjski

Swietłana Niekrasowa 

język hiszpański

mgr Monika Wise


ZESPÓŁ MATEMATYKÓW, FIZYKÓW I INFORMATYKÓW

Przewodnicząca - mgr Joanna Wojdan

matematyka

mgr Małgorzata Dąbrowska

mgr Renata Gawlińska-Pompe

Marta Gródek

mgr Tomasz Gródek

dr Wojciech Guzicki

mgr Edyta Kleczyńska

mgr Joanna Politarczyk

mgr Katarzyna Skibińska

mgr Joanna Wojdan

informatyka 

mgr Justyna Wilińska

mgr Agnieszka Samulska

fizyka

dr Tomasz Grycuk

mgr Ewa Klinger

mgr Izabela Prochoniak

mgr Edwin Żuczkowski 


ZESPÓŁ PRZYRODNIKÓW

Przewodniczący - dr Wawrzyniec Kofta

geografia

mgr Anna Kunowska

mgr Łukasz Podołowski

biologia

dr Wawrzyniec Kofta

mgr Anna Tomalak-Włodarska

chemia

Hubert Bednarski

mgr Małgorzata Chmurska

Piotr Dzwoniarek


ZESPÓŁ NAUCZYCIELI W-F I EDB

Przewodnicząca - mgr Ewa Neneman

wychowanie fizyczne

mgr Anna Kozłowska

mgr Anna Łubniewska

mgr Ewa Neneman

mgr Piotr Paszkiewicz

mgr Beata Sobolewska-Ekiert

edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Danuta Polko


Administracja

Monika Czarnocka - kierownik administracji 

Anna Jarnicka - sekretarz

Barbara Piotrowska - sekretarz

Krzysztof Kubicz - administrator sieci komputerowej


Obsługa

Edward Banach

Maria Babicka

Stanisława Filakiewicz

Danuta Jabłonowska

Anna Łukasiuk

Janusz Mizerski

Irena Studzińska

Tadeusz Szczęsny

Hanna Więch

Dariusz Zelek