Informacje

Od 25 lat w naszej szkole odbywa się Tydzień Kultury. Na spotkania, które odbywają się po południu, przychodzą uczniowie zainteresowani tematami lub osobami gości zaproszonych. Wśród tych ostatnich byli specjaliści z dziedziny fizyki, informatyki, matematyki,  biologii, chemii. Zauważyliśmy, że spotkania te cieszą się ogromną popularnością.  Postanowiliśmy więc zorganizować je w inny sposób, mianowicie poświęcić jeden dzień zajęć szkolnych na prezentacje zagadnień z zakresu nauk ścisłych.

Uczniowie sami przygotowują prezentacje i przedstawiają je swoim kolegom. Tematy są bardzo różnorodne, do tej pory pojawiły się między innymi kwestie związane z zastosowaniem fizyki do zagadnień związanych z jazdą na nartach, animacją ruchu falowego, konstrukcją przedmiotów za pomocą drukarki komputerowej. Uczniowie prowadzący preznetajce przybliżają swoim rówieśnikom zagadnienia matematyczne, a także pokazują doświadczenia z biologii i chemii. 

Na Dzień Nauk Ścisłych zapraszamy też naukowców z uniwersytetu, politechniki, autorów książek o problematyce popularnonaukowej. Naszymi gośćmi byli: prof. Łukasz Turski, opowiadający o Gwiezdnych Wojnach,  Fundacja zajmująca się postacią noblisty  Rotblatta, prof. Andrzej Wysmołek pokazujący ciekawe doświadczenia , prof. Andrzej Żbikowski opowiadający o czarnych dziurach, Waldemar Pompe, doktor matematyki i wykładowca geometrii na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, ceniony na całym świecie geometra, który poprowadził prelekcję pod tytułem  „W jednym punkcie”.

Staramy się w ten sposób zainteresować  matematyką, fizyką, chemią i biologią uczniów, którzy nie wybrali klas o profilach ścisłych i pokazać im, że te zagadnienia mogą też ich zafascynować. 

2018


,,Porozmawiajmy o matematyce” - wykład dra hab. Wojciecha Guzickiego - matematyka,
wieloletniego wykładowcy Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego

 
    „ O nieskończoności" - wykład inauguracyjny - dr Stanisław Bajtlik - astrofizyk,
Centrum Astronomiczne  im. M.  Kopernika PAN w Warszawie


"Liczby i tajemnice" – wykład - dr Barbara Roszkowska-Lech - starszy wykładowca Zakładu Algebry i  Kombinatoryki
Politechniki Warszawskiej


„Co matematyka ma wspólnego z przewidywaniem przyszłości?” - wykład - p. Mateusz Dębowski - doktorant,
Zakładu Biomatematyki i Teorii Gier na Uniwersytecie Warszawskim


„Czy liczby zespolone mogą przydać się w gimnazjum?” - p.Tomasz Gródek - nauczyciel matematyki,
prowadzący kółka olimpijskie na poziomie gimnazjalnym i licealnym


,,Święta Alchemia - kobiety a rewolucja  naukowa" - wykład - p. Anna Brzezińska, polska pisarka fantasy,
absolwentka Instytutu Historii KUL
oraz absolwentka i doktorantka mediewistyki Central European University w Budapeszcie


"Szyfrowanie" - prezentacja przygotowana przez  uczniów klasy 2 Ga:
Tymoteusza Kucharka, Marka Zbysińskiego, Jakuba Malczewskiego

 
"Figury jednobieżne" - prezentacja przygotowana przez uczennice klasy 2 Ga:
Kaję Srokosz, Zofię Księżak, Wiktorię Rozkosz

 
"Zastosowanie matematyki w informatyce-pogadanka" - p. Piotr Styczyński, absolwent VIII LO, student UW