W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 

b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 514 zł 

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub pod numerem tel. 22 619 27 45.

TERMIN ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU UPŁYWA 17.09.2018 r.

Wzór wniosku dostępny na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

W dniach od 29 lipca do 6 sierpnia 2018 r.  w Quebec City w Kanadzie odbywały się zawody XV Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z 43 państw. Polskę reprezentowała czteroosobowa drużyna, w której swoje miejsce wywalczył prymus rocznika maturalnego 2018, zwycięzca krajowej, XLIV Olimpiady Geograficznej - Wiktor Odziemczyk. Drużynowo  zajęliśmy 7 miejsce za reprezentacją Rumunii, Singapuru, USA, Chin, Litwy, Rosji. Indywidualnie zwycięzcą zawodów został reprezentant Rosji. Wiktor przywiózł z Kanady brązowy medal. Gratulujemy!!! 

tekst: p. Małgorzata Cydejko

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego pracę naszego ucznia, Michała Turka, w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka. 

W weekend 15-17 czerwca nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach olimpijskich w Teresinie.  Wyjazd był zorganizowanych przez naszą szkołę w ramach realizacji projektu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE) i dofinansowany ze środków m.st. Warszawy. Było dużo wykładów, programowania i ciasteczek.  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  https://photos.app.goo.gl/W1DdTBxVhDRN7ysb9.

tekst: p. Justyna Wilińska

Od października 2017 roku odbywały się Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży, organizowane przez Stowarzyszenie KLATRAT, działające przy Politechnice Warszawskiej. W czasie odbywania stażu uczniowie mieli możliwość korzystania z laboratorium chemicznego i aparatury badawczej oraz niezbędnych do badań odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych. W stażu brała udział uczennica klasy II B - Aleksandra Wysocka.

8 czerwca odbyła się konferencja naukowa, podczas której uczestnicy Staży przedstawiali wyniki swoich badań w postaci plakatów oraz krótkich prezentacji.

tekst i zdjęcie: p. Małgorzata Chmurska