Pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się 11 września 2019 r.

Rodziców uczniów klas pierwszych zapraszamy na godzinę 1700 do auli.

O godzinie 1730 rozpoczną się zebrania wszystkich rodziców z wychowawcami.

Uczniowie , którzy w roku szkolnym 2018/2019 spełnili łącznie poniższe warunki:

 - uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,66

(przedmioty rozwijające kompetencje kluczowe to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, podstawy przedsiębiorczości oraz języki obce nowożytne: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski)

- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2018/2019 na poziomie nie niższym niż 5,40 mogą się ubiegać o stypendium dla osób szczególnie uzdolnionych.


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub tel. (22 619 27 45). 

Szczegóły na stronie: Mazowiecki program stypendialny

W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość uzyskania przez uczniów pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego przyznawanego przez Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. 

Podstawowe kryteria przyznawania stypendium:

a) zamieszkanie ucznia na terenie Warszawy 

b) miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia za miesiąc sierpień nie może być większa niż 528 zł 

Stypendium socjalne wypłacane jest tylko i wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków obejmujących zakupy związane z realizacją obowiązku kształcenia. 


Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z p. Małgorzatą Szulc (pedagogiem szkolnym) osobiście lub tel. (22 619 27 45).


TERMIN ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU UPŁYWA 16.09.2019!!!!!

Wzór wniosku dostępny na stronie Biura Edukacji: stypendium szkolne

Z przyjemnością informujemy, że VIII LO im. Władysława IV w Warszawie w 2018r. uzyskało certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA. W praktyce oznacza to, że nasza szkoła uczestniczy w czteroletnim programie wspierania uczniów uzdolnionych, którym umożliwia rozwijanie zainteresowań i odkrywanie nowych talentów. Uczniowie uczęszczają na koła przedmiotowe i konsultacje oraz korzystają z interesujących zajęć warsztatowych i wyjazdów tematycznych, podczas których poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. W ramach programu szkoła zachęca uczniów do udziału w życiu kulturalnym poprzez spotkania z osobistościami związanymi z kulturą i sztuką oraz udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie Warszawy. Szkoła z certyfikatem WARS i SAWA to szkoła przyjazna i otwarta na ucznia zdolnego.

tekst: p. Aleksandra Cerfvol

W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia 2019 r. w Hongkongu odbywały się zawody XVI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej. Uczestniczyła w nich młodzież w wieku 16-19 lat. Na trwające kilka dni rozgrywki złożyły się trzy najważniejsze konkurencje: kilkugodzinny test geograficzny, badania terenowe oraz test multimedialny.

W tym roku w zawodach startowało 166 uczniów z 43 krajów. Polska reprezentacja wywalczyła zespołowo czwarte miejsce za Indonezją, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. W klasyfikacji indywidualnej Polacy zdobyli 3 srebrne medale i jeden brązowy. W polskiej reprezentacji najwyżej uplasował się uczeń naszego Liceum – Maciek Fiedoruk (15. miejsce na świecie).

Maćku, wielkie gratulacje!!!

Jesteśmy z Ciebie dumni.

tekst: p. Małgorzata Cydejko