Pytanie o wartości – to przecież pytanie o to, co robimy, do czego dążymy, jak powinniśmy postępować.
Jest to więc pytanie o człowieka i w sprawie człowieka; to pytanie o kompas, według którego mamy się orientować, gdy szukamy drogi w życiu. 

W. Heisenberg

 


prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle – Rada Języka Polskiego PAN

  

prof. UW, dr hab. Dorota Zdunkiewicz – Jedynak – Zespół Etyki Słowa PAN

   

prof. dr hab. Paweł Stępień - Wydział Artes Liberales UW