Informujemy, że spotkanie dla kandydatów do naszego liceum

odbędzie się 27 marca br. o godz. 1700

Zapraszamy!

Już jest! Zapraszamy do czytania  pierwszego numeru „Minutnika Kulturalnego”, którego autorami są uczniowie. 24.01.2019 ukazał się numer pierwszy. Ideą „ Minutnika Kulturalnego” jest promowanie i propagowanie  wiedzy o szeroko rozumianej kulturze. Mamy nadzieję, że kilka minut przeznaczonych na czytanie tekstów dotyczących  kultury będzie interesujące. 

Do pobrania: 

W imieniu Redakcji: p .Renata Karwowska 

22 stycznia odwiedziliśmy Muzeum Więzienia Pawiak, aby wziąć udział w spotkaniu z Panem Leszkiem Zabłockim, więźniem Pawiaka i Majdanka. Rozpoczęło się ono od uroczystego złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem Drzewa Pawiackiego. Następnie wysłuchaliśmy merytorycznego wstępu do opowieści Pana Leszka na temat codzienności więźnia Pawiaka i Majdanka. Pan Robert Hasselbusch opowiedział nam o historii i funkcjonowaniu więzienia na przestrzeni lat, natomiast Pani Anna Wójtowicz z Państwowego Muzeum na Majdanku, przedstawiła rys historyczny dotyczący obozu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznego Tygodnia Kultury.

Poniedziałek, 21 stycznia

8:00 Kino „Praha”film "Zimna wojna" - w reż. Pawła Pawlikowskiego – Złoty Lew za reżyserię na festiwalu w Cannes, najlepszy film europejski 2018 r.

16:00 "Jak zmienić świat - ty też go zmienić możesz" – spotkanie z Joanną Sadzik i Marią Dąbrowską

18:00 Spotkanie z Marią Dębską – aktorką teatralną filmową, pianistką, absolwentką naszego gimnazjum

21 stycznia 2019 roku w sali posiedzeń Senatu  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się  uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów uznania dla szkół, z których najwięcej uczniów zostało przyjętych na studia w WUM. Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała drugą lokatę. 

tekst: p. dyr. M. Dąbrowska