Prezydium

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w latach 2018-2019

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Bojke I C

Wiceprzewodniczący – Kamil Tkacz I B

Skarbnik – Krzysztof Chudzik I C

Pozostali członkowie Prezydium:

Adam Błoński I D

Michał Chrząścik I A

Karolina Grzechocińska II C

Wiktoria Lenkiewicz II B

Franciszek Ogidel I B

Alicja Pruszkowska II Gb

Dawid Sikorski III Ga

Julia Skrzypczyk II A

Andrzej Tkacz I C

Maria Tyszecka I B

Katarzyna Wróbel II D

Zbigniew Wardaszka II B

Agata Widz I B

Program wyborczy 

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty 5 stycznia 2017 r.  

Regulamin Biura