Harmonogram roku szkolnego 2016/2017

 I semestr
     

 01 IX  
  początek roku szkolnego
 14 IX
  zebranie z rodzicami
 12 X
  ślubowanie klas I
 12 X
  dzień otwarty dla rodziców
 23 XI
  zebranie z rodzicami
 22 XII
  zakończenie semestru 
 23 XII - 01 I 2017  zimowa przerwa świąteczna
  


  

 

 

 

 

 

II semestr
 

 02 I       
 początek II semestru 
 11 I
 zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru) 
 27 I
 studniówka
 06-10 II Tydzień Kultury
 13-26 II              
 ferie zimowe
 08 III
 zebranie z rodzicami
 29 III
 zebranie dla kandydatów do liceum
 05 IV
 zebranie z rodzicami (ostatnie dla klas III)
 13-18 IV wiosenna przerwa świąteczna
 19 IV
 egzamin gimnazjalny (historia, język polski)
 20 IV
 egzamin gimnazjalny (przedmioty przyrodnicze, matematyka) 
 21 IV
 egzamin gimnazjalny (język obcy)
 28 IV
 zakończenie zajęć w klasach  III LO
 04 V początek matur
 07 VI
 zebranie z rodzicami
 23 VI
 koniec zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 X, 22 XII, 2 V, 4 V, 5 V, 8 V, 16 VI