Dyrekcja

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata D±browska

 

Zastępca Dyrektora: dr Mariusz Włodarczyk