Dyrekcja

Dyrektor Szkoły: mgr Grażyna Filipiak

Grażyna Filipiak

 

Zastępca Dyrektora: mgr Małgorzata D±browska

dabrowska_m