2021

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Dnia Ziemi, międzynarodowego święta obchodzonego 22 kwietnia. W ubiegłym roku z powodu rozpoczynającej się pandemii nie mogliśmy zrealizować naszych planów związanych z tym świętem. Planowane przez nas spotkania stacjonarne nie mogły się odbyć.
W tym roku byliśmy przygotowani na to, że obchody odbędą się w formie zdalnej. Tematem przewodnim naszych działań było hasło „Woda – bezcenny żywioł”. Zespół nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych zaprosił na spotkania z uczniami osoby zajmujące się w różnych aspektach tematyką „wodną”. Naszymi gośćmi byli pracownicy Wydziału Biologii, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz IMGW: dr hab. Wiktor Kotowski, dr hab. Paweł Koperski, dr Bożena Kicińska, dr Piotr Kociszewski, dr Wojciech Pokojski, dr Maciej Lenartowicz, dr Maksym Łaszewski, Anna Nadolna. Szczegółowy harmonogram spotkań został zamieszczony na załączonym plakacie.
Zorganizowane zostały również warsztaty on-line oraz wystąpienia naszych uczniów, którzy przedstawili znaczenie wody w przyrodzie i życiu społeczeństw oraz wyniki swoich badań terenowych.
Już teraz zapraszamy naszych uczniów na przyszłoroczny Dzień Ziemi.

   


Plan obchodów Dnia Ziemi w 2019 r. 

      

   


Plan obchodów Dnia Ziemi w 2018 r.


Obchody Dnia Ziemi wpisane zostały na stałe do planu wychowawczego naszego Liceum w 1993 roku, po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Uznaliśmy wówczas, że szkolna społeczność powinna być systematycznie informowana o problemach i inicjatywach ekologicznych. Chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość systematycznego uczestniczenia w zajęciach terenowych prowadzonych w obrębie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych jak też w obrębie obszarów zdegradowanych, poddawanych silnej antropopresji. Zależało nam, aby treści ekologiczne przygotowywane samodzielnie przez uczniów prezentowane były w jak najatrakcyjniejszy sposób, w formie kolorowych posterów, zdjęć, map i wykresów.

Ważnym było dla nas, aby 22 kwietnia Szkoła stała się miejscem prezentacji filmów ekologicznych, miejscem poznawania aktywnych metod oceny środowiska i miejscem spotkań młodzieży z ekspertami.

Do tej pory udało się nam gościć na obchodach Dnia Ziemi:

 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii;
 • pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej z Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • pracowników naukowych SGGW;
 • ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 
 • ekspertów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • Mazowieckiego Konserwatora Przyrody;
 • przedstawicieli Zarządu m.st. Warszawy;
 • Dyrekcji Lasów Państwowych;
 • Wojewódzkiej Stacji SANEPID;
 • Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.