Dzień Ziemi

Obchody Dnia Ziemi wpisane zostały na stałe do planu wychowawczego naszego Liceum w 1993 roku, po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Uznaliśmy wówczas, że szkolna społeczność powinna być systematycznie informowana o problemach i inicjatywach ekologicznych. Chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość systematycznego uczestniczenia w zajęciach terenowych prowadzonych w obrębie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych jak też w obrębie obszarów zdegradowanych, poddawanych silnej antropopresji. Zależało nam, aby treści ekologiczne przygotowywane samodzielnie przez uczniów prezentowane były w jak najatrakcyjniejszy sposób, w formie kolorowych posterów, zdjęć, map i wykresów.

Ważnym było dla nas, aby 22 kwietnia Szkoła stała się miejscem prezentacji filmów ekologicznych, miejscem poznawania aktywnych metod oceny środowiska i miejscem spotkań młodzieży z ekspertami.

Do tej pory udało się nam gościć na obchodach Dnia Ziemi:

 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii;
 • pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej z Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • pracowników naukowych SGGW;
 • ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • ekspertów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • Mazowieckiego Konserwatora Przyrody;
 • przedstawicieli Zarządu m.st. Warszawy;
 • Dyrekcji Lasów Państwowych;
 • Wojewódzkiej Stacji SANEPID;
 • Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

2024

Dzień Ziemi w 2024 roku przebiegał pod hasłem Lasy – antidotum na kryzys klimatyczny. Wybitni specjaliści zapoznawali młodzież z różnymi aspektami tego zagadnienia. Prof. dr hab. Jacek Pniewski z Wydziału Fizyki UW przedstawił stan wiedzy naukowej na temat zmian klimatycznych, a prof. dr hab. Anna Kowalska z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN podjęła temat udziału lasów w regulacji klimatu. Z kolei prof. dr Bożena Kicińska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wskazała na ogromny potencjał drzew w mieście, a dr Maksym Łaszewski z tego samego wydziału poruszył problematykę źródeł jako wskaźników przekształcenia środowiska przyrodniczego. Jak co roku pan Andrzej Muter z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zapoznał uczniów klas pierwszych ze znaczeniem ochrony różnorodności biologicznej, natomiast prof. dr hab. Marcin Zych – Dyrektor Ogrodu Botanicznego UW – przedstawił przyczyny, dla których na Ziemi dominują rośliny okrytonasienne. Ponadto dwie klasy wzięły udział w zajęciach terenowych dotyczących lasów, kilka klas opracowało prezentacje na temat walorów parków miejskich, część klas miała też okazję przeprowadzić doświadczenia chemiczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza. W gablotach przy pracowniach przyrodniczych pojawiły się także dekoracje związane z tematyką Dnia Ziemi.

Tekst: Wawrzyniec Kofta

Zdjęcia: Zofia Iwanowska, 3B; Antoni Iwanowski, 3C; Wawrzyniec Kofta

Autorka plakatu: Anna Kacprzak, 3B

DZ_2024_1
DZ_2024_2
DZ_2024_3
DZ_2024_4
DZ_2024_5
DZ_2024_6
DZ_2024_7
DZ_2024_8
DZ_2024_9
DZ_2024_10
DZ_2024_11

2023

Tegoroczny Dzień Ziemi ponownie przekształcił się w tydzień. Był ku temu istotny powód – to 30-lecie tej idei, powołanej do życia w 1993 r. przez Panią Profesor Małgorzatę Cydejko, zarazem autorkę tegorocznego hasła: Ziemia – sezamem ludzkości i arcydziełem natury.

Zaproszeni goście z wydziałów: Geografii i Studiów Regionalnych, Biologii oraz Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i innych instytucji, podczas kilkunastu spotkań z młodzieżą przedstawiali zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną i zasobami przyrody nieożywionej oraz ich ochroną. Wiele uwagi poświęcono nowoczesnym metodom oceny stanu środowiska. Zwrócono uwagę na gwałtowny charakter zmian wywołanych działalnością człowieka i konieczność podjęcia działań zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej.

W ramach Dnia Ziemi odbyła się także debata oraz zajęcia terenowe, a w budynku szkoły zorganizowano okolicznościowe ekspozycje.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączonym harmonogramie oraz na plakacie, którego autorką jest Sonia Naeckel z klasy 3B.

plakat na dzień ziemi ze szczegółowych programem

Program

CZWARTEK, 20 kwietnia

dr Barbara Pietrzak, Wydział Biologii UW – Bioróżnorodność w domu i zagrodzie

prof. dr Bożena Kicińska, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Fotometeory i hydrometeory

lek wet. Rafał Niziołek – Czapka która chroni przed udarem …czyli jakimi będziemy przodkami

PIĄTEK, 21 kwietnia

dr Paweł Cywiński, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Witajcie w antropocenie

prof. dr hab. Bogdan Zagajewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Zastosowanie obrazów satelitarnych do badania środowiska

dr Marlena Kycko, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Czy roślinność się stresuje? – wpływ wydeptywania w TPN

PONIEDZIAŁEK, 24 kwietnia

Andrzej Muter, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Ochrona różnorodności biologicznej szansą współczesnej cywilizacji

dr Joanna Kowalska, Wydział Chemii UW – Bioakumulacja – wyzwanie dla roślin, pomoc dla chemika analityka

Sylwia Gawrońska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – Globalne znaczenie mokradeł, czyli Konwencja Ramsarska na świecie

WTOREK, 25 kwietnia

dr Maksym Łaszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Przyczyny suszy w Polsce

dr Jarosław Suchożebrski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – Zasoby wodne

Daniel Urbaniak – Sowy w mieście

ŚRODA, 26 kwietnia

prof. dr hab. Marta Wrzosek, Wydział Biologii UW – Gdzie się kryją nieznane gatunki grzybów?

dr Krzysztof Górny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW –  Jak zmierzyć poziom rozwoju? Polska na tle Europy

Ponadto: debata Azotany – dobrodziejstwo czy przekleństwo?, zajęcia terenowe w Kampinoskim Parku Narodowym, zajęcia terenowe w Lesie Bielańskim

Wydarzenia w ramach Dnia Ziemi (PDF 397KB)

IMG_1026
IMG_1034
IMG_1047
IMG_1071
IMG_1182
IMG_1206
IMG_1245
IMG_1301
IMG_1312
IMG_1427
IMG_1512
IMG_1540
IMG_1555
Zdjęcia: Adrian Romaniszyn, klasa 3C

2022

W roku 2022 nareszcie mogliśmy ponownie zorganizować Dzień Ziemi w wersji stacjonarnej. Ze względu na dużą liczbę wydarzeń Dzień przekształcił się w Tydzień Ziemi. Zależało nam na tym, by wszystkie klasy miały okazję wziąć udział w spotkaniach. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Niespokojne oblicza przyrody” tematyka wykładów i warsztatów dotyczyła niebezpiecznych zjawisk zachodzących zarówno w przyrodzie nieożywionej (m. in. zmiany klimatyczne, powodzie), jak i ożywionej (zmniejszenie różnorodności biologicznej, epidemie). Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji wykładowców reprezentujących Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – dr. Wojciecha Pokojskiego, dr. Wojciecha Lenartowicza, dr. Maksyma Łaszewskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pana Andrzeja Mutera, Regionalne Centrum Ekologicznego REC Polska – pana Michała Miazgi, a także przedstawicielki nauk humanistycznych – pani  prof. dr hab. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie. Zostały także przeprowadzone warsztaty chemiczne, zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym dotyczące zwierząt zagrożonych wyginięciem, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym na temat roślin objętych konwencją CITES oraz zajęcia terenowe dotyczące różnorodności ekosystemów rezerwatu przyrody Las Bielański i Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczniowie przygotowali też plakaty i prezentacje związane z tematyką Dnia Ziemi. Szczegółowy harmonogram wydarzeń można znaleźć w załączonym pliku.

DZ_1
DZ_2
DZ_3
DZ_4
DZ_5
DZ_6
DZ_7
DZ_8
DZ_9
DZ_10
DZ_11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan obchodów Dnia Ziemi 

Szczegóły znajdziecie na plakacie, którego autorem jest Antoni Jesień z klasy II C.

plakat na dzień ziemi ze szczegółowych harmonogramem

2021

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Dnia Ziemi, międzynarodowego święta obchodzonego 22 kwietnia. W ubiegłym roku z powodu rozpoczynającej się pandemii nie mogliśmy zrealizować naszych planów związanych z tym świętem. Planowane przez nas spotkania stacjonarne nie mogły się odbyć.
W tym roku byliśmy przygotowani na to, że obchody odbędą się w formie zdalnej. Tematem przewodnim naszych działań było hasło „Woda – bezcenny żywioł”. Zespół nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych zaprosił na spotkania z uczniami osoby zajmujące się w różnych aspektach tematyką „wodną”. Naszymi gośćmi byli pracownicy Wydziału Biologii, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz IMGW: dr hab. Wiktor Kotowski, dr hab. Paweł Koperski, dr Bożena Kicińska, dr Piotr Kociszewski, dr Wojciech Pokojski, dr Maciej Lenartowicz, dr Maksym Łaszewski, Anna Nadolna. Szczegółowy harmonogram spotkań został zamieszczony na załączonym plakacie.
Zorganizowane zostały również warsztaty on-line oraz wystąpienia naszych uczniów, którzy przedstawili znaczenie wody w przyrodzie i życiu społeczeństw oraz wyniki swoich badań terenowych.
Już teraz zapraszamy naszych uczniów na przyszłoroczny Dzień Ziemi.

   

2019

Plan obchodów Dnia Ziemi w 2019 r. 

      

   

2018

Plan obchodów Dnia Ziemi w 2018 r.