Plan obchodów Dnia Ziemi w 2019 r. 

      

   


Plan obchodów Dnia Ziemi w 2018 r.


Obchody Dnia Ziemi wpisane zostały na stałe do planu wychowawczego naszego Liceum w 1993 roku, po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Uznaliśmy wówczas, że szkolna społeczność powinna być systematycznie informowana o problemach i inicjatywach ekologicznych. Chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość systematycznego uczestniczenia w zajęciach terenowych prowadzonych w obrębie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych jak też w obrębie obszarów zdegradowanych, poddawanych silnej antropopresji. Zależało nam, aby treści ekologiczne przygotowywane samodzielnie przez uczniów prezentowane były w jak najatrakcyjniejszy sposób, w formie kolorowych posterów, zdjęć, map i wykresów.

Ważnym było dla nas, aby 22 kwietnia Szkoła stała się miejscem prezentacji filmów ekologicznych, miejscem poznawania aktywnych metod oceny środowiska i miejscem spotkań młodzieży z ekspertami.

Do tej pory udało się nam gościć na obchodach Dnia Ziemi:

 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii;
 • pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej z Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • pracowników naukowych SGGW;
 • ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 
 • ekspertów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • Mazowieckiego Konserwatora Przyrody;
 • przedstawicieli Zarządu m.st. Warszawy;
 • Dyrekcji Lasów Państwowych;
 • Wojewódzkiej Stacji SANEPID;
 • Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.